Выберите язык

     Стаття 23. Компенсації та пільги громадянам, 

                 віднесеним до категорії 4 

 

 

     Особам,  віднесеним  до  категорії  4  (пункт  4  статті 14), 

 надаються такі гарантовані державою компенсації та пільги: 

 

 

     {  Дію пункту 1 частини першої статті 23 зупинено на 2007 рік 

 в  частині  надання  безпроцентних  та  пільгових  позик згідно із 

 Законом  N 489-V ( 489-16 ) від 19.12.2006; додатково див. Рішення 

 Конституційного  Суду N 6-рп/2007 ( v0a6p710-07 ) від 09.07.2007 } 

 {  Дію  пункту  1  частини першої статті 23 зупинено на 2006 рік в 

 частині надання безпроцентних та пільгових позик згідно із Законом 

 N  3235-IV  (  3235-15 ) від 20.12.2005 } { Дію пункту 1 статті 23 

 зупинено  на  2001 рік в частині одержання безпроцентної позики на 

 індивідуальне  житлове  будівництво  громадянами,  віднесеними  до 

 категорії  3  і  4  осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

 катастрофи   згідно   із  Законом  N  2120-III  (  2120-14  )  від 

 07.12.2000  }  {  Дію  пункту  1  статті 23 зупинено на 2000 рік в 

 частині  одержання  безпроцентної  позики на індивідуальне житлове 

 будівництво  громадянами, віднесеними до категорії 3 і 4 осіб, які 

 постраждали  внаслідок Чорнобильської катастрофи згідно із Законом 

 N  1458-III  ( 1458-14 ) від 17.02.2000 } { Дію пункту 1 статті 23 

 зупинено  на  1999 рік в частині одержання безпроцентної позики на 

 індивідуальне  житлове  будівництво  громадянами,  віднесеними  до 

 категорії  3  і  4  осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

 катастрофи  згідно  із Законом N 378-XIV ( 378-14 ) від 31.12.98 }

     1)  пільги,  передбачені  пунктами  1,  3, 5, 6, 8 статті 20, 

 пунктами 3, 5, 6, 7, 15 статті 22;

     2)  першочергове  забезпечення  пільговою санаторно-курортною 

 путівкою  або  путівкою  на  відпочинок  чи  компенсація  вартості 

 самостійного   санаторно-курортного   лікування.  Порядок  надання 

 путівок,  розмір   та   порядок   виплати   компенсації   вартості 

 самостійного санаторно-курортного лікування визначаються Кабінетом 

 Міністрів  України;  { Пункт 2 частини першої статті 23 в редакції 

 Закону  N  107-VI  (  107-17  )  від  28.12.2007  -  зміну визнано 

 неконституційною    згідно   з   Рішенням   Конституційного   Суду 

 N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 }

{ Щодо дії пункту 2 частини першої статті 23 додатково див. Закони 

 N  404/97-ВР  від  27.06.97,  N  796/97-ВР від 30.12.97, N 378-XIV 

 ( 378-14  )  від  31.12.98, N 1458-III ( 1458-14 ) від 17.02.2000, 

 N 2120-III ( 2120-14 ) від 07.12.2000 }

     3) першочергове зубопротезування із зниженням  його  вартості 

 на  50  процентів  (за  винятком  зубопротезування із дорогоцінних 

 металів  та  матеріалів,  прирівняних  за  вартістю  до  них,   що 

 визначається Міністерством охорони здоров'я України);

     4) відшкодування 50 процентів вартості палива,  придбаного  в 

 межах установлених норм,  особам, які проживають у будинках, що не 

 мають центрального опалення;

     5) передача  громадянам,  які  відпрацювали на території зони 

 посиленого радіоекологічного контролю  не  менш  як  п'ять  років, 

 безоплатно  в  приватну  власність житла,  яке вони займають у цій 

 зоні.

{ Частина перша статті 23 із змінами, внесеними згідно із Законами 

 N 2532-12 від 01.07.92, N 3180-12 від 05.05.93,  N  126/95-ВР  від 

 06.04.95, в редакції Закону N 230/96-ВР від 06.06.96 } 

 

 

     {  Частина  друга  статті  23  втратила  чинність  в  частині 

 звільнення від сплати ввізного мита, митних та акцизних  зборів  і 

 податку  на  добавлену  вартість   з   підакцизних   товарів,   що 

 імпортуються на підставі Закону N 498/95-ВР від 22.12.95 }

     { Дію частини другої статті 23 зупинено у частині  звільнення 

 від сплати ввізного мита, митних та акцизних зборів і  податку  на 

 добавлену вартість з  товарів,  що  ввозяться  (пересилаються)  на 

 митну  територію  України  згідно  із  Законом  N  581/96-ВР   від 

 11.12.96 }

     Особи,  які  постійно  проживають  та  постійно  працюють або 

 постійно  проживають у зоні посиленого радіоекологічного контролю, 

 звільняються  від  сплати податків і мита всіх видів, а особи, які 

 постійно   працюють,   але   не   проживають   у  зоні  посиленого 

 радіоекологічного  контролю,  звільняються від сплати прибуткового 

 податку,  -  за  умови,  що  вони  за  станом на 1 січня 1993 року 

 прожили або відпрацювали у цій зоні не менше чотирьох років.

{ Частина   друга   статті   23   в  редакції Закону N 2532-12 від 

 01.07.92 } 

 

 

     Усі  компенсації  та  пільги,   передбачені   цією   статтею, 

 надаються  громадянам  на  час постійного проживання або постійної 

 роботи чи постійного навчання у зоні посиленого  радіоекологічного 

 контролю.

{ Частина третя статті 23 із змінами, внесеними згідно із  Законом 

 N  3180-12  від  05.05.93,  в  редакції  Закону  N  230/96-ВР  від 

 06.06.96 } 

 

 

Стаття 24.  { Дію статті 24 зупинено на  2001 рік  в частині 

                   безплатного надання  або забезпечення пільговою 

                   санаторно-курортною   путівкою   чи путівкою на 

                   відпочинок  громадян,  віднесених відповідно до 

                   категорії 3 і 4 осіб, які постраждали внаслідок 

                   Чорнобильської    катастрофи,   та   осіб,  які 

                   працювали за  межами зони відчуження на роботах 

                   з   особливо   шкідливими  умовами  праці   (за 

                   радіаційним     фактором),     пов'язаними    з 

                   ліквідацією наслідків аварії на  Чорнобильській 

                   АЕС  (крім  осіб,  що мають статус постраждалих 

                   внаслідок     Чорнобильської     катастрофи  та 

                   супроводжують  потерпілих  дітей  віком  до  10 

                   років  на  санаторно-курортне  лікування),  або 

                   виплати за їх бажанням грошової  компенсації  у 

                   розмірах,  передбачених  у  зазначених  пунктах 

                   статей згідно із Законом N 2120-III ( 2120-14 ) 

                   від 07.12.2000 } 

                  { Дію статті 24 зупинено на  2000 рік  в частині 

                   безплатного надання  або забезпечення пільговою 

                   санаторно-курортною   путівкою   чи путівкою на 

                   відпочинок  громадян,  віднесених відповідно до 

                   категорії 3 і 4 осіб, які постраждали внаслідок 

                   Чорнобильської    катастрофи,   та   осіб,  які 

                   працювали за  межами зони відчуження на роботах 

                   з   особливо   шкідливими  умовами  праці   (за 

                   радіаційним     фактором),     пов'язаними    з 

                   ліквідацією наслідків аварії на  Чорнобильській 

                   АЕС  (крім  осіб,  що мають статус постраждалих 

                   внаслідок     Чорнобильської     катастрофи  та 

                   супроводжують  потерпілих  дітей  віком  до  10 

                   років  на  санаторно-курортне  лікування),  або 

                   виплати за їх бажанням грошової  компенсації  у 

                   розмірах,  передбачених  у  зазначених  пунктах 

                   статей згідно  із Законом 1458-III ( 1458-14 ) 

                   від 17.02.2000 } 

                 { Дію статті 24  зупинено на  1999 рік  в частині 

                   безплатного надання  або забезпечення пільговою 

                   санаторно-курортною   путівкою   чи путівкою на 

                   відпочинок  громадян,  віднесених відповідно до 

                   категорії 3 і 4 осіб, які постраждали внаслідок 

                   Чорнобильської    катастрофи,   та   осіб,  які 

                   працювали за  межами зони відчуження на роботах 

                   з   особливо   шкідливими  умовами  праці   (за 

                   радіаційним     фактором),     пов'язаними    з 

                   ліквідацією наслідків аварії на  Чорнобильській 

                   АЕС  (крім  осіб,  що мають статус постраждалих 

                   внаслідок     Чорнобильської     катастрофи  та 

                   супроводжують  потерпілих  дітей  віком  до  10 

                   років  на  санаторно-курортне  лікування),  або 

                   виплати за їх бажанням грошової  компенсації  у 

                   розмірах,  передбачених  у  зазначених  пунктах 

                   статей згідно  із Законом  N 378-XIV ( 378-14 ) 

                   від 31.12.98 }  Пільги особам, які працювали за 

                   межами зони відчуження на роботах  з   особливо 

                   шкідливими  умовами   праці   (за   радіаційним 

                   фактором), пов'язаними  з ліквідацією наслідків 

                   аварії на Чорнобильській АЕС 

 

 

     Особи, які працювали з моменту аварії до 1 липня 1986 року не 

 менше 14 календарних днів або не менше трьох місяців протягом 1986 

 -1987  років  за  межами  зони  відчуження  на  роботах з особливо 

 шкідливими умовами праці (за радіаційним фактором),  пов'язаними з 

 ліквідацією  наслідків Чорнобильської катастрофи,  що виконувалися 

 за урядовими завданнями,  надаються гарантовані державою пільги та 

 компенсації,  передбачені  пунктами 1,  6,  8,  20 і 27 статті 20, 

 пунктом 15 статті 22 і пунктом 2 статті 23.

{  Стаття  24  із  змінами, внесеними згідно із Законами N 3180-12

 від 5.05.93, N 2532-12 від 01.07.92, в редакції Закону N 230/96-ВР

 від 06.06.96 } 

 

 

     Стаття 25. Проходження військової служби особами, які 

                 постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 

 

 

     Особи  призовного    віку,    які    постраждали    внаслідок 

 Чорнобильської  катастрофи,  не  направляються  для    проходження 

 військової  служби  на    території    з    підвищеними    рівнями 

 радіоактивного забруднення, а також у військові частини з ядерними 

 установками  або  іншими  джерелами    іонізуючого    опромінення, 

 надвисокими частотами і компонентами ракетного пального.

     Військовослужбовцям  строкової  служби,    які    постраждали 

 внаслідок Чорнобильської катастрофи, надаються обов'язкові щорічні 

 відпустки тривалістю  не  менш  як  30  діб  без  урахування  часу 

 проїзду.

     Військовослужбовці  строкової   служби,    які    постраждали 

 внаслідок Чорнобильської катастрофи, проходять обов'язкове щорічне 

 медичне обстеження. 

  

 

 

     {  Статтю  26  виключено  на  підставі Закону N 230/96-ВР від 

 06.06.96 } 

  

 

 

                          Р о з д і л V 

 

 

      ЗАХИСТ ДІТЕЙ, ПОТЕРПІЛИХ ВІД ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ 

 

 

     Стаття 27.  Визначення дітей, які належать до потерпілих від 

                  Чорнобильської катастрофи 

 

 

     До  дітей, потерпілих від Чорнобильської катастрофи, належать 

 неповнолітні діти, які:

     1) евакуйовані із зони відчуження,  у тому числі діти, які на 

 момент евакуації знаходились у стані внутріутробного розвитку;

     2) проживали  на  момент  аварії  чи  прожили  або   постійно 

 навчалися  після  аварії  не  менше одного року у зоні безумовного 

 (обов'язкового) відселення;

     3) проживали   на  момент  аварії  чи  прожили  або  постійно 

 навчалися після аварії не менше двох років  у  зоні  гарантованого 

 добровільного відселення;

     4) проживали  на  момент  аварії  чи  прожили  або   постійно 

 навчалися  після  аварії  не  менше  трьох років у зоні посиленого 

 радіоекологічного контролю;

     5)  народились  після 26 квітня 1986 року від батька, який на 

 час  настання вагітності матері мав підстави належати до категорії 

 1,  2  або 3 постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, або 

 народжені  матір'ю,  яка  на  час  настання вагітності або під час 

 вагітності  мала  підстави  належати  до  категорії  1,  2  або  3 

 постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи;

     6) хворі на рак щитовидної залози незалежно від дозиметричних 

 показників, а також хворі на променеву хворобу;

     7) одержали  дозу  опромінення  щитовидної  залози  внаслідок 

 Чорнобильської  катастрофи,  яка  перевищує   рівні,   встановлені 

 Міністерством охорони здоров'я України.

{  Стаття 27 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2532-12 від 

 01.07.92, в редакції Закону N 230/96-ВР від 06.06.96 } 

 

 

     Стаття 28. Лікування потерпілих дітей 

 

 

     Рятування, лікування та реабілітація (включаючи психологічну) 

 потерпілих  дітей  дошкільного  і  шкільного    віку    визнаються 

 пріоритетними напрямами  в  усіх  медичних  програмах  і  заходах, 

 пов'язаних з ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи.

     Лікування потерпілих  дітей  забезпечується  на  базі  кращих 

 вітчизняних санаторно-курортних закладів, спеціалізованих медичних 

 центрів,  обладнаних  сучасним   діагностичним    і    лікувальним 

 устаткуванням, з сучасними лікарськими засобами, із залученням  до 

 роботи  в  них  найдосвідченіших   вітчизняних    та    зарубіжних 

 спеціалістів із своїми методиками, устаткуванням та медикаментами. 

 

 

     Стаття 29. Забезпечення потерпілих дітей продуктами 

                 харчування 

 

 

     Потерпілі діти  забезпечуються  відповідно  до  фізіологічних 

 норм,  встановлених  Міністерством  охорони   здоров'я    України, 

 продуктами харчування, а також харчовими додатками,  які  сприяють 

 виведенню  радіонуклідів  з  організму,  в  порядку, передбаченому 

 статтею 30 цього Закону.

 

{  Стаття  29  із  змінами, внесеними згідно із Законами N2532-12

 від 01.07.92, N230/96-ВР від 06.06.96 } 

 

 

     Стаття 30. Пільги та компенсації потерпілим 

                 дітям та їх батькам 

 

 

     Потерпілим  дітям,  зазначеним  у пунктах 1-6 статті 27 цього 

 Закону,   та   їх  батькам  надаються  такі  гарантовані  державою 

 компенсації  та  пільги: { Абзац перший частини першої статті 30 в 

 редакції Закону N 230/96-ВР від 06.06.96 }

     1)  повне  державне  забезпечення дітей до вступу їх до школи 

 (не  старше 8 років) шляхом безплатного виховання (утримання) їх у 

 державних  та комунальних дошкільних навчальних закладах і надання 

 щомісячної  грошової  допомоги, розмір якої визначається Кабінетом 

 Міністрів  України;  { Пункт 1 частини першої статті 30 в редакції 

 Закону  N  230/96-ВР від 06.06.96, із змінами, внесеними згідно із 

 Законом N 2400-III ( 2400-14 ) від 26.04.2001 }

     2)   виплата   допомоги  по  тимчасовій  непрацездатності  по 

 догляду за   хворою   дитиною  віком  до  14  років  -  у  розмірі 

 100 процентів середньої заробітної плати  (доходу)  незалежно  від 

 страхового    стажу    за    весь    період   хвороби,   включаючи 

 санаторно-курортне лікування,  одному з батьків або особі,  яка їх 

 замінює,  якщо  дитина  потребує догляду батьків згідно з медичним 

 висновком закладу охорони здоров'я,  в якому дитина  лікується  чи 

 перебуває на диспансерному обліку; { Пункт 2 частини першої статті 

 30   в  редакції  Законів  N  230/96-ВР  від  06.06.96,  N  429-IV 

 ( 429-15 ) від 16.01.2003 }

     3)  безплатний  проїзд  у  межах  України   на   всіх   видах 

 транспорту (крім таксі) дитині та  особі,  яка  супроводжує  хвору 

 дитину до місця лікування (реабілітації),  оздоровлення  та  назад 

 (за  направленням  медичних  закладів),  з  правом   позачергового 

 придбання  квитків; { Пункт 3 частини першої статті 30 із змінами, 

 внесеними згідно із  Законом N 230/96-ВР від 06.06.96 }

     4)  безплатне  придбання  ліків за рецептами лікарів, а також 

 безплатне     позачергове     зубопротезування     (за    винятком 

 зубопротезування   із   дорогоцінних    металів   та   матеріалів, 

 прирівняних   до   них  за вартістю, що визначається Міністерством 

 охорони здоров'я України); { Пункт  4  частини першої статті 30  в 

 редакції Закону N 230/96-ВР від 06.06.96 }

     5) щорічне безплатне забезпечення потерпілих дітей за  місцем 

 роботи одного  з батьків путівками на оздоровлення строком до двох 

 місяців.

     Потерпілі  діти  віком  до  10 років забезпечуються путівками 

 разом з одним із батьків або особою,  яка їх замінює, за умови, що 

 останні  належать   до   постраждалих   внаслідок   Чорнобильської 

 катастрофи.  У  разі  неможливості  надання  путівки  виплачується 

 компенсація  вартості самостійного санаторно-курортного лікування. 

 Порядок  надання  путівок,  а  також  розмір  та  порядок  виплати 

 компенсації  вартості  самостійного санаторно-курортного лікування 

 визначаються  Кабінетом Міністрів України. { Абзац другий пункту 5 

 частини  першої  статті  30  в  редакції  Закону  N  230/96-ВР від 

 06.06.96;  із  змінами,  внесеними  згідно  із  Законом  N  107-VI 

 (  107-17 ) від 28.12.2007 - зміну визнано неконституційною згідно 

 з  Рішенням  Конституційного Суду N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 

 22.05.2008 }

     При цьому, в разі недостатньої тривалості щорічної  відпустки 

 одному  з батьків або особі, яка доглядає за  потерпілою  дитиною, 

 надається додаткова відпустка  без  збереження  заробітної  плати; 

 { Пункт 5  частини  першої  статті  30  доповнено  абзацом  третім 

 згідно із Законом N 2532-12 від 01.07.92 }

     6)  щомісячна  виплата  в  порядку  та  розмірі, встановлених 

 Кабінетом  Міністрів  України, незалежно від інших виплат на кожну 

 дитину  шкільного  віку,  яка  евакуйована  із зони відчуження або 

 народилася  після  26  квітня  1986  року  від батька, який на час 

 настання  вагітності  матері, має підстави належати до категорії 1 

 або  2,  або  матері,  яка  на час настання вагітності або під час 

 вагітності  має підстави належати до категорії 1 або 2, а також на 

 кожну  дитину,  яка  проживала  у зоні безумовного (обов'язкового) 

 відселення з моменту аварії до прийняття постанови про відселення; 

 { Пункт 6 частини першої статті 30 в редакції Закону N 2532-12 від 

 01.07.92;  із  змінами,  внесеними  згідно  із  Законом  N  107-VI 

 (  107-17 ) від 28.12.2007 - зміну визнано неконституційною згідно 

 з  Рішенням  Конституційного Суду N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 

 22.05.2008 }

{ Щодо дії пункту 6 частини першої статті 30 додатково див. Закони 

 N  3235-IV  (  3235-15  )  від  20.12.2005, N 489-V ( 489-16 ) від 

 19.12.2006,    Рішення    Конституційного    Суду    N   6-рп/2007 

 ( v0a6p710-07 ) від 09.07.2007 } 

  

 

 

     {  Пункт  7  частини  першої  статті 30 виключено на підставі 

 Закону N 230/96-ВР від 06.06.96 } 

  

 

 

     8)  щомісячна  виплата  в  порядку  та  розмірі, встановлених 

 Кабінетом  Міністрів  України,  сім'ям  на  кожну дитину шкільного 

 віку, яка стала інвалідом або перебуває на диспансерному обліку по 

 захворюванню  внаслідок  Чорнобильської  катастрофи, а також дітям 

 шкільного  віку,  батьки  яких  стали інвалідами I або II групи чи 

 померли  внаслідок  Чорнобильської  катастрофи,  замість  виплати, 

 передбаченої  пунктом  6  цієї  статті,  якщо  вказана  дитина  не 

 перебуває  на повному державному забезпеченні. Необхідність взяття 

 дитини   на   такий  диспансерний  облік  визначається  лікарською 

 консультаційною  комісією;  {  Пункт 8 частини першої статті 30 із 

 змінами,  внесеними  згідно  із  Законом  N  107-VI ( 107-17 ) від 

 28.12.2007  -  зміну  визнано  неконституційною  згідно з Рішенням 

 Конституційного Суду N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 } 

 { Щодо дії пункту 8 частини першої статті 30 додатково див. Закони 

 N  3235-IV  (  3235-15  )  від  20.12.2005, N 489-V ( 489-16 ) від 

 19.12.2006,    Рішення    Конституційного    Суду    N   6-рп/2007 

 ( v0a6p710-07 ) від 09.07.2007 } 

  

 

 

     {  Пункт  9  частини  першої  статті 30 виключено на підставі 

 Закону N 230/96-ВР від 06.06.96 } 

  

 

 

     10) надання жінкам, які постраждали внаслідок  Чорнобильської 

 катастрофи,  відпустки  по  вагітності  і  родах  тривалістю    90 

 календарних днів до родів і 90 календарних днів після  родів,  яка 

 обчислюється сумарно і надається  жінкам  повністю  незалежно  від 

 кількості днів,  фактично  використаних  до  родів,  з  оплатою  в 

 розмірі  повного заробітку незалежно від страхового стажу та місця 

 роботи.  {  Абзац  перший  пункту  10  частини першої статті 30 із 

 змінами,  внесеними  згідно  із  Законом  N  429-IV ( 429-15 ) від 

 16.01.2003 }

     Жінкам, які   проживають    на    території    радіоактивного 

 забруднення, під час вагітності надаються путівки для оздоровлення 

 у спеціалізованих оздоровчих закладах.

     Вагітні   жінки   забезпечуються  додатковим  харчуванням  за 

 нормами, що встановлюються Міністерством охорони здоров'я України; 

 {  Абзац  третій  пункту  10  частини  першої статті 30 в редакції 

 Закону  N  230/96-ВР від 06.06.96; із змінами, внесеними згідно із 

 Законом  N  107-VI  (  107-17  )  від  28.12.2007  - зміну визнано 

 неконституційною    згідно   з   Рішенням   Конституційного   Суду 

 N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 }

     11) безплатне  харчування   учнів  середніх  загальноосвітніх 

 шкіл, професійно-технічних закладів освіти, студентів коледжів  та 

 технікумів (училищ),  розташованих  на  територіях  радіоактивного 

 забруднення (пункти 2, 3,  4  статті  2  цього  Закону),  а  також 

 дітей, евакуйованих із зони відчуження, дітей,  які  є  інвалідами 

 внаслідок Чорнобильської катастрофи, і тих, які проживали  у  зоні 

 безумовного  (обов'язкового)  відселення  з  моменту   аварії   до 

 прийняття постанови про відселення. Дітям,  які  не  харчуються  в 

 зазначених навчальних закладах, а також за всі дні, коли  вони  не 

 відвідували ці  заклади,  до  досягнення  повноліття  виплачується 

 грошова  компенсація  у   порядку,   що   визначається   Кабінетом 

 Міністрів  України;  {  Пункт  11  частини  першої  статті  30  із 

 змінами, внесеними згідно із Законом N  2532-12  від  01.07.92,  в 

 редакції Закону N 230/96-ВР від 06.06.96 }

     12)  виплата  грошової  компенсації батькам потерпілих дітей, 

 які  не  відвідують  дитячі дошкільні та загальноосвітні навчальні 

 заклади  (у  тому  числі  і  тих,  які не знаходяться в обліковому 

 складі  шкіл),  якщо  діти  не  перебувають  на повному державному 

 забезпеченні,  здійснюється  в  порядку  та розмірах, встановлених 

 Кабінетом  Міністрів  України; { Пункт 12 частини першої статті 30 

 із змінами, внесеними згідно із Законами N 230/96-ВР від 06.06.96, 

 N  2400-III  (  2400-14  )  від 26.04.2001, N 231-V ( 231-16 ) від 

 05.10.2006; в редакції Закону N 107-VI ( 107-17 ) від 28.12.2007 - 

 зміну  визнано  неконституційною згідно з Рішенням Конституційного 

 Суду N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 }

     13) зарахування до стажу роботи одному з батьків часу догляду 

 за потерпілою дитиною до досягнення нею віку 12 років.

     Дітям,   зазначеним  у  пункті  7  статті  27  цього  Закону, 

 надаються  пільги,  передбачені  пунктами 3, 4 та 5 частини першої 

 цієї  статті.  Одному з батьків зазначених дітей або особі, яка їх 

 замінює,  надаються  пільги,  передбачені пунктом 2 частини першої 

 цієї   статті.  {  Частина  друга  статті  30  в  редакції  Закону 

 N 230/96-ВР від 06.06.96 }

     Дітям,  зазначеним у статті 27 цього Закону, яким встановлено 

 інвалідність,  пов'язану  з Чорнобильською катастрофою,  надаються 

 компенсації та пільги,  передбачені пунктами 1,  2, 3, 4, 6, 7, 8, 

 9,  10,  11  частини  першої  цієї статті,  а також надаються такі 

 компенсації та пільги:

     1) безплатне    користування   всіма   видами   міського   та 

 приміського транспорту (крім таксі з числом посадочних  місць  для 

 пасажирів не більше 9) на території України;

     2) позачергове обов'язкове забезпечення місцями у  дошкільних 

 закладах освіти незалежно від відомчої підпорядкованості;

     3) використання чергової відпустки у зручний час для одного з 

 батьків  дитини-інваліда  або  особи,  яка  їх  замінює,  а  також 

 отримання одним із батьків або особою,  яка їх замінює, додаткової 

 відпустки  із  збереженням  заробітної плати строком на 14 робочих 

 днів на рік;

     4) вступ  поза  конкурсом до державних вищих закладів освіти, 

 професійно-технічних закладів освіти та на курси для  професійного 

 навчання з  обов'язковим  наданням гуртожитку на час навчання тим, 

 хто  не  має  житла,  і виплатою підвищеної стипендії в порядку та 

 розмірах,  встановлених Кабінетом Міністрів України, незалежно від 

 місця  навчання на території України. Особи, які закінчили середні 

 загальноосвітні  школи  та  професійно-технічні  заклади  освіти з 

 відзнакою  (відмінними  оцінками),  приймаються  без  екзаменів до 

 державних   вищих  закладів  освіти  за  результатами  співбесіди. 

 Зазначені  особи  навчаються  в  цих  закладах  освіти  за рахунок 

 держави; { Пункт 4 частини третьої статті 30 із змінами, внесеними 

 згідно  із  Законом  N  107-VI  (  107-17 ) від 28.12.2007 - зміну 

 визнано  неконституційною  згідно  з Рішенням Конституційного Суду 

 N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 }

     5) позачергове  влаштування в заклади соціального захисту,  а 

 також обслуговування  службами  соціального  захисту  вдома,  якщо 

 дитина-інвалід  не  має  близьких родичів,  які проживають разом з 

 нею;

     6)   розмір   державної   соціальної   допомоги,  призначеної 

 дітям-інвалідам  віком  до  18 років, підвищується на 50 процентів 

 від  розміру, передбаченого абзацом п'ятим частини першої статті 2 

 Закону  України  "Про  державну  соціальну  допомогу  інвалідам  з 

 дитинства  та  дітям-інвалідам"  (  2109-14  );  { Пункт 6 частини 

 третьої  статті  30  в  редакції  Закону N 2603-IV ( 2603-15 ) від 

 31.05.2005 }

     7) надання додаткової жилої площі у вигляді  окремої  кімнати 

 дитині, яка стала інвалідом внаслідок Чорнобильської катастрофи та 

 потребує  особливого  догляду.  Відсутність  окремої   кімнати   є 

 підставою   для   взяття  на  квартирний  облік.  Сім'ям, що мають 

 дітей-інвалідів,  надається право  позачергового  одержання  жилих 

 приміщень;

     8)  50-процентна  знижка плати за користування сім'єю, що має 

 дитину-інваліда, житлом (квартирна плата), телефоном (в тому числі 

 щодо  оплати  послуг електрозв'язку за місцеві телефонні розмови з 

 квартирних  телефонів  при  похвилинному  обліку їх тривалості) та 

 комунальними  послугами  (водопостачання, газ, електрична, теплова 

 енергія  та  інші  послуги) у жилих будинках (квартирах) усіх форм 

 власності  в межах норм, передбачених законодавством, за умови, що 

 дитина  проживає  разом  з сім'єю. { Абзац перший пункту 8 частини 

 третьої  статті  30  в  редакції Закону N 2400-III ( 2400-14 ) від 

 26.04.2001 } 

  

 

 

     {  Абзац  другий пункту 8 частини третьої статті 30 виключено 

 на підставі Закону N 2400-III ( 2400-14 ) від 26.04.2001 } 

  

 

 

     Сім'ям, що мають дітей-інвалідів,  які проживають у будинках, 

 що  не  мають центрального опалення,  відшкодовується 50 процентів 

 вартості палива, придбаного в межах норм, встановлених для продажу 

 населенню;

     9) позачергове встановлення сім'ї,  що  має  дитину-інваліда, 

 телефону з оплатою 50 процентів вартості його встановлення;

     10)  щорічне безплатне забезпечення дитини-інваліда та одного 

 з батьків чи особи,  яка їх замінює,  путівкою для будь-якого виду 

 оздоровлення  чи  відпочинку.  У разі неможливості надання путівки 

 виплачується        компенсація        вартості       самостійного 

 санаторно-курортного лікування. Порядок надання путівок, розмір та 

 порядок      виплати     компенсації     вартості     самостійного 

 санаторно-курортного  лікування  визначаються  Кабінетом Міністрів 

 України;  {  Пункт  10 частини третьої статті 30 в редакції Закону 

 N   107-VI   (   107-17   )   від   28.12.2007   -  зміну  визнано 

 неконституційною   згідно   з   Рішенням  Конституційного  Суду  N 

 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 }

     11) першочергове  безкоштовне  протезування  дітей-інвалідів. 

 {   Статтю   30  доповнено  частиною  третьою  згідно  із  Законом 

 N 230/96-ВР від 06.06.96 }

     Дітям, які мають підстави для встановлення категорії 2 або 3, 

 до досягнення повноліття,  крім компенсацій та пільг, зазначених у 

 частині першій цієї статті, надаються пільги, передбачені пунктами 

 2, 4 і 5 частини  третьої  цієї  статті.  {  Статтю  30  доповнено 

 частиною четвертою згідно із Законом N 230/96-ВР від 06.06.96 }

     Після досягнення повноліття (в разі одруження або влаштування 

 на   роботу  у  передбачених  чинним  законодавством  випадках  до 

 досягнення  повноліття  -  за  їх  бажанням,  відповідно  з   часу 

 одруження  або влаштування на роботу) особам,  зазначеним у статті 

 27 цього Закону,  надаються пільги та  компенсації  відповідно  до 

 встановлених статтею  14  цього  Закону  категорій.  {  Статтю  30 

 доповнено частиною  п'ятою  згідно  із  Законом  N  230/96-ВР  від 

 06.06.96 }

    Дітям до досягнення повноліття,  які до вступу в державні вищі 

 заклади освіти, професійно-технічні заклади освіти, розташовані за 

 межами зони забруднення,  мали підстави для отримання категорії 4, 

 надаються  пільги,  передбачені пунктами 4 і 5 частини першої цієї 

 статті та пунктом 4 частини третьої цієї  статті,  а  студентам  з 

 числа  цих  дітей віком до 23 років надаються пільги,  передбачені 

 пунктом  6  статті 22 цього Закону. { Статтю 30 доповнено частиною 

 шостою згідно із  Законом  N 230/96-ВР від 06.06.96 } 

  

 

 

     {  Статтю 31 виключено на підставі Закону N 107-VI ( 107-17 ) 

 від  28.12.2007 - зміну визнано неконституційною згідно з Рішенням 

 Конституційного Суду N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 } 

  

 

 

                          Р о з д і л VI 

 

 

               ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ, ЯКЕ ПОТЕРПІЛО ВІД 

                     ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ 

 

 

     Стаття 32. Забезпечення громадян, які евакуйовані, відселені 

                 (відселяються) або самостійно переселилися 

                 (переселяються), жилими приміщеннями 

 

 

     1. Громадяни, які евакуйовані або  відселені  (відселяються), 

 безплатно  забезпечуються  жилими  приміщеннями,  як  правило,   у 

 спеціально збудованих для цієї мети селищах, будинках і квартирах, 

 які передаються їм в особисту власність.

     2.  Громадяни,  які самостійно переселяються або переселилися 

 відповідно  до  статті  4  цього  Закону за направленнями обласних 

 державних  адміністрацій,  за  новим місцем проживання включаються 

 підприємствами,    установами    та    організаціями,    де   вони 

 працевлаштовані,   або   місцевими   державними   адміністраціями, 

 виконавчими  органами  рад  до окремих від інших категорій списків 

 для позачергового одержання житла без подання документів про здачу 

 приміщення,   яке   вони  займали.  При  цьому  громадяни,  які  є 

 інвалідами   внаслідок   Чорнобильської  катастрофи,  користуються 

 пільгою, передбаченою пунктом 10 статті 20 цього Закону, незалежно 

 від реєстрації місця проживання. { Абзац перший пункту 2 статті 32 

 із змінами, внесеними згідно із Законами N 230/96-ВР від 06.06.96, 

 N  231-V  (  231-16  )  від  05.10.2006, N 1276-VI ( 1276-17 ) від 

 16.04.2009 }

     Громадяни, які з різних причин не можуть працевлаштуватися та 

 поселитися за обраним місцем проживання, зараховуються до  окремих 

 від  інших категорій списків для позачергового одержання житла при 

 районних  державних  адміністраціях,  виконавчих  органах  рад  на 

 підставі  направлення,  виданого  у встановленому порядку. { Абзац 

 другий пункту 2 статті 32 із змінами, внесеними згідно із Законами 

 N  231-V  (  231-16  )  від  05.10.2006, N 1276-VI ( 1276-17 ) від 

 16.04.2009 }

     Особи, які  після  відселення  або  самостійного  переселення 

 повернулися на  території  радіоактивного  забруднення,  права  на 

 повторне одержання направлення не мають.

     Проживання  без  реєстрації  місця проживання та неможливість 

 працевлаштування  зазначених  у цій статті громадян не можуть бути 

 підставою для відмови у взятті на квартирний облік і наданні житла 

 в будь-якому населеному пункті України. { Абзац четвертий пункту 2 

 статті  32  із  змінами,  внесеними  згідно  із  Законом N 1276-VI 

 ( 1276-17 ) від 16.04.2009 }

     Органи   місцевого   самоврядування   щорічно  виділяють  для 

 забезпечення  жилою  площею  вказаних громадян 15 процентів всього 

 збудованого   житла  (в  тому  числі  підприємствами,  установами, 

 організаціями), для чого Кабінет Міністрів України щорічно виділяє 

 обласним  державним  адміністраціям,  на території яких самостійно 

 переселяються  громадяни  з  території радіоактивного забруднення, 

 цільовим призначенням капітальні вкладення відповідно до кількості 

 сімей,  що самостійно переселилися. { Абзац п'ятий пункту 2 статті 

 32 в редакції Закону N 2532-12 від 01.07.92; із змінами, внесеними 

 згідно із Законом N 231-V ( 231-16 ) від 05.10.2006 }

     3.  Для  забезпечення  житлом  сімей,  які  відселяються  або 

 самостійно переселяються відповідно до статті 4  цього  Закону  за 

 направленнями  обласних  державних адміністрацій, місцеві державні 

 адміністрації,  виконавчі  органи  рад,  підприємства, установи та 

 організації,  а  також самі громадяни можуть купувати в будь-якому 

 населеному пункті України (крім м. Києва та курортних місцевостей) 

 за  договірними  цінами  жилі будинки та квартири у громадян, яким 

 вони  належать  на  праві  особистої  власності, а також будинки і 

 квартири   державного   і  громадського  житлового  фонду,  що  не 

 використовуються,  - за їх залишковою балансовою вартістю. { Абзац 

 перший  пункту 3 статті 32 із змінами, внесеними згідно із Законом 

 N 231-V ( 231-16 ) від 05.10.2006 }

     Якщо жила площа будинку (квартири), що  купується,  перевищує 

 13,65  квадратного  метра  на кожного члена сім'ї, вартість зайвої 

 площі і частини надвірних будівель, збудованих не за встановленими 

 проектами, сплачує громадянин.

     Громадянам, які збудували чи  купили  за  власні  кошти  жилі 

 будинки садибного  типу  з  надвірними  будівлями,  а  також  жилі 

 приміщення в будинках житлово-будівельних (житлових) кооперативів, 

 відшкодовується  їх  вартість  у  розмірах,  визначених  місцевими 

 Радами народних депутатів за обраним місцем проживання.

     Місцеві   державні   адміністрації,   виконавчі  органи  рад, 

 підприємства,        установи,       організації,       колективні 

 сільськогосподарські  підприємства  і  громадяни, а також власники 

 жилих  будинків  і квартир звільняються від сплати державного мита 

 при   укладенні  договорів  купівлі-продажу  будинків  і  квартир. 

 {  Абзац четвертий пункту 3 статті 32 із змінами, внесеними згідно 

 із Законом N 231-V ( 231-16 ) від 05.10.2006 }

     Кабінет  Міністрів  України виділяє Раді міністрів Автономної 

 Республіки  Крим,  обласним,  Київській і Севастопольській міським 

 державним    адміністраціям,    на   територію   яких   самостійно 

 переселяються  (переселилися)  громадяни  відповідно  до  статті 4 

 цього  Закону,  капіталовкладення  для  придбання  житла.  { Абзац 

 п'ятий  пункту 3 статті 32 із змінами, внесеними згідно із Законом 

 N 231-V ( 231-16 ) від 05.10.2006 }

     4. Громадяни мають право на індивідуальне житлове будівництво 

 з   позачерговим   одержанням  земельних  ділянок  з  гарантованим 

 забезпеченням  необхідними  будівельними  матеріалами,  укладанням 

 договорів  з  підрядними  організаціями  на  будівництво  будинків 

 садибного    типу,    а    також    на   позачерговий   вступ   до 

 житлово-будівельних  (житлових) кооперативів незалежно від строків 

 проживання  і  реєстрації  місця  проживання  у  даному населеному 

 пункті. При цьому громадянам Радою міністрів Автономної Республіки 

 Крим,  обласними, Київською і Севастопольською міськими державними 

 адміністраціями  за  місцем  будівництва житла виділяються кошти з 

 розрахунку 13,65 квадратного метра на кожного члена сім'ї. { Абзац 

 перший  пункту 4 статті 32 із змінами, внесеними згідно із Законом 

 N  231-V  (  231-16  )  від  05.10.2006, N 1276-VI ( 1276-17 ) від 

 16.04.2009 }

     Розмір і  порядок  виділення  коштів  для  будівництва  житла 

 встановлюються   Радою   міністрів   Автономної  Республіки  Крим, 

 обласними,   Київською   і  Севастопольською  міськими  державними 

 адміністраціями.  Кошти  на  будівництво  житла  відраховуються  з 

 загальних  капіталовкладень,  які  виділяються Кабінетом Міністрів 

 України  для  будівництва  житла. У цьому разі громадяни втрачають 

 право  на  забезпечення  житлом, передбачене пунктами 1, 2, 3 цієї 

 статті.  {  Абзац  другий пункту 4 статті 32 із змінами, внесеними 

 згідно із Законом N 231-V ( 231-16 ) від 05.10.2006 }

     За  згодою   громадян   їм  можуть  передаватись  у  приватну 

 власність незавершені  будівництвом  будинки  садибного  типу  для 

 закінчення  будівництва  за  власні  кошти.  Порядок надання таких 

 будинків  визначається  Кабінетом  Міністрів  України.   Пільгами, 

 передбаченими цим пунктом, громадяни мають право скористатися один 

 раз.  {  Пункт  4  статті  32  доповнено  абзацом третім згідно із 

 Законом N  N 230/96-ВР від 06.06.96 }

     5. Громадяни, переселені у тимчасові жилі  приміщення,  мають 

 право на наступне  позачергове  за  окремим  списком  забезпечення 

 постійним  благоустроєним  житлом  або  на  створення  умов    для 

 будівництва відповідно до пункту 4 цієї статті.

     Передбаченими цією статтею пільгами  по  забезпеченню  житлом 

 громадяни мають право скористатися один раз. 

 

 

     Стаття 33. Позачергове забезпечення житлом осіб, які 

                 самостійно переселяються (переселилися) 

                 на жилу площу близьких родичів 

 

 

     Громадяни з числа інвалідів та  пенсіонерів,  які  самостійно 

 переселяються (переселилися) відповідно до статті 4  цього  Закону 

 на жилу площу близьких родичів (батьки, діти, онуки, рідні брати і 

 сестри), мають право на позачергове забезпечення житлом  як  такі, 

 що  не  мають  житла.  Житлом  вказані  громадяни   забезпечуються 

 протягом трьох років.

     Вказана пільга може бути використана один раз. 

 

 

     Стаття 34. Забезпечення житлом осіб, які евакуйовані в 1986 

                 році за межі республіки і виявили бажання 

                 повернутись в Україну 

 

 

     Особи, які евакуйовані в  1986  році  за  межі  республіки  і 

 бажають повернутися в Україну, мають право  переселитися  на  жилу 

 площу близьких родичів (батьки, діти, онуки, рідні брати і сестри) 

 з наступним першочерговим забезпеченням  житлом  як  такі,  що  не 

 мають житла. Громадяни, які не мають на території України близьких 

 родичів  або не бажають переселятися на їх жилу площу, включаються 

 місцевими  державними адміністраціями, виконавчими органами рад за 

 обраним місцем проживання (крім м. Києва та курортних місцевостей) 

 до   окремих   від  інших  категорій  списків  для  першочергового 

 одержання житла.

{  Частина перша статті 34 із змінами, внесеними згідно із Законом 

 N 231-V ( 231-16 ) від 05.10.2006 }

     Вказана пільга може бути використана один раз. 

 

 

     Стаття 35. Компенсація громадянам за майно, втрачене 

                 у зв'язку з евакуацією, відселенням або 

                 самостійним переселенням 

 

 

     Компенсація громадянам за втрачене у  зв'язку  з  евакуацією, 

 відселенням або самостійним переселенням відповідно  до  статті  4 

 цього Закону майно включає:

     1)  грошову  компенсацію  у  повному  розмірі вартості жилих, 

 дачних,  садових  будинків,  гаражів,  господарських  будівель  та 

 споруд,  яка  здійснюється  за  цінами,  встановленими  на  момент 

 припинення права власності.

     Компенсація за   майно,  зазначене  в  абзаці  першому  цього 

 пункту,  виплачена  у  період  1992-1996  років,  за   зверненнями 

 громадян,  яким  вона  була  виплачена,  або  спадкоємців підлягає 

 перерахунку  з  врахуванням  отриманої   компенсації   в   розмірі 

 вартості,  що  склалася  на  період введення національної грошової 

 одиниці України.  Виплату здійснити протягом 5 років,  з  1  січня 

 2003  року до 31 грудня 2007 року; { Пункт 1 частини першої статті 

 35  в  редакції  Законів  N  230/96-ВР  від  06.06.96,  N 3054-III 

 ( 3054-14 ) від 07.02.2002 }

     2)  вартість  сільськогосподарських  тварин,  що   підлягають 

 вимушеному забою з причини підвищеного радіоактивного забруднення, 

 яка відшкодовується  органами  державного  страхування  в  повному 

 розмірі за страховими документами;

     3)    вартість    плодоягідних    насаджень,    посівів    та 

 незастрахованих  сільськогосподарських  тварин  за   затвердженими 

 Кабінетом Міністрів України розцінками;

     4) вартість домашнього майна, яке за ступенем  радіоактивного 

 забруднення не може бути перевезено на нове місце  проживання,  за 

 фактичною вартістю з урахуванням зносу, яка визначається комісіями 

 відповідних  рад;  {  Пункт 4 частини першої статті 35 із змінами, 

 внесеними згідно із Законом N 231-V ( 231-16 ) від 05.10.2006 } 

  

 

 

     {  Пункт  5  частини  першої  статті 35 виключено на підставі 

 Закону  N  107-VI  (  107-17  )  від  28.12.2007  -  зміну визнано 

 неконституційною    згідно   з   Рішенням   Конституційного   Суду 

 N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 } 

  

 

 

     {  Пункт  6  частини  першої  статті 35 виключено на підставі 

 Закону  N  107-VI  (  107-17  )  від  28.12.2007  -  зміну визнано 

 неконституційною    згідно   з   Рішенням   Конституційного   Суду 

 N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 } 

  

 

 

     Громадяни, які до введення в дію цього Закону одержали кредит 

 на будівництво житла,  дач,  гаражів  на  забруднених  територіях, 

 звільняються від сплати процентів за користування позикою.

     Громадяни,  евакуйовані із зони відчуження, відселені із зони 

 безумовного (обов'язкового) або зони  гарантованого  добровільного 

 відселення,  а  також  громадяни,  що  самостійно  переселилися  з 

 територій,  які зазнали радіоактивного забруднення і які на момент 

 евакуації,  відселення  або  самостійного переселення були членами 

 колективних або інших сільськогосподарських підприємств,  а  також 

 пенсіонери  з  їх  числа,  що  до  набрання  чинності  цим Законом 

 проживали  у  сільській  місцевості,  мають  право  на   отримання 

 земельної  частки  (паю)  за  новим  місцем роботи (проживання) із 

 земель  запасу  та  резервного  фонду  в  розмірі  та  в  порядку, 

 визначених  законодавством. { Статтю 35 доповнено частиною третьою 

 згідно із Законом N 2399-III ( 2399-14 ) від 26.04.2001 } 

  

 

 

     {  Частину  четверту  статті  35 виключено на підставі Закону 

 N   107-VI   (   107-17   )   від   28.12.2007   -  зміну  визнано 

 неконституційною    згідно   з   Рішенням   Конституційного   Суду 

 N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 } 

  

 

 

     Компенсації, передбачені цією статтею, надаються один раз. 

 

 

     Стаття 36. Компенсації та пільги громадянам, які евакуйовані, 

                 відселені  (відселяються) або  самостійно 

                 переселилися (переселяються) на нове місце 

                 проживання 

 

 

     Громадянам, які  евакуйовані,  відселені  (відселяються)  або 

 самостійно  переселилися  (переселяються)  відповідно  до статті 4 

 цього  Закону на нове місце проживання, надаються такі компенсації 

 та пільги:

     1)   виплата  одноразової  допомоги  в  порядку  та  розмірі, 

 встановлених  Кабінетом  Міністрів України на кожного члена сім'ї; 

 { Пункт 1 частини першої статті 36 в редакції Закону N 2532-12 від 

 01.07.92;  із  змінами,  внесеними  згідно  із  Законом  N  107-VI 

 (  107-17 ) від 28.12.2007 - зміну визнано неконституційною згідно 

 з  Рішенням  Конституційного Суду N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 

 22.05.2008 }

{ Щодо дії пункту 1 частини першої статті 36 додатково див. Закони 

 N  3235-IV  (  3235-15  )  від  20.12.2005, N 489-V ( 489-16 ) від 

 19.12.2006,    Рішення    Конституційного    Суду    N   6-рп/2007 

 ( v0a6p710-07 ) від 09.07.2007 }

     2) оплата  вартості  проїзду,  витрат  на  перевезення  майна 

 залізничним, водним  або  автомобільним  транспортом  за  нормами, 

 встановленими   обласною   державною  адміністрацією;  {  Пункт  2 

 частини  першої   статті  36   в  редакції  Закону  N 2532-12  від 

 01.07.92 }

     3) збереження середньої заробітної  плати  за  дні  зборів  у 

 дорогу і влаштування на новому місці проживання, але не більше  14 

 робочих днів, а також за час  перебування  у  дорозі   виходячи  з 

 середньомісячного заробітку за попереднім місцем роботи;

     4) оплата витрат, пов'язаних з  переїздом,  яка  здійснюється 

 місцевими  Радами  народних  депутатів  за    попереднім    місцем 

 проживання за рахунок коштів, виділених  на  ліквідацію  наслідків 

 Чорнобильської катастрофи; 

  

 

 

     {  Пункт  5  частини  першої  статті 36 виключено на підставі 

 Закону  N  107-VI  (  107-17  )  від  28.12.2007  -  зміну визнано 

 неконституційною    згідно   з   Рішенням   Конституційного   Суду 

 N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 } 

  

 

 

     6)  першочергове  влаштування  на роботу місцевими державними 

 адміністраціями,   виконавчими   органами   рад,   підприємствами, 

 установами, організаціями за новим місцем проживання з урахуванням 

 професії,  спеціальності, кваліфікації. У разі неможливості такого 

 працевлаштування  громадянам  гарантується  надання іншої роботи з 

 урахуванням  їх  побажань  і  громадських  потреб  або  можливості 

 навчання  нових  професій  (спеціальностей)  із  збереженням  їм у 

 встановленому  порядку  середньої  заробітної плати на весь період 

 перепідготовки, але не більше одного року. { Абзац перший пункту 6 

 частини  першої  статті 36 із змінами, внесеними згідно із Законом 

 N 231-V ( 231-16 ) від 05.10.2006 }

     За громадянами, які працювали на  забруднених  територіях  до 

 відселення або самостійного  переселення,  зберігається  за  новим 

 місцем роботи безперервний стаж,  стаж  роботи  за  спеціальністю, 

 присвоєна їм  кваліфікація  та  звання  в  порядку  і  на  умовах, 

 визначених законодавством;

     7)  позачергове  придбання  товарів,   за    які    виплачено 

 компенсацію відповідно до пункту 4 статті 35 цього Закону;

     8) звільнення від  сплати  протягом  трьох  років  податку  з 

 власників транспортних  засобів,  а  також  звільнення  осіб,  які 

 відселилися  або  самостійно  переселилися  в  сільські   населені 

 пункти,  на  такий  же  строк  від  сплати   податку з будівель. 

 { Пункт 8 частини першої статті 36 із змінами, внесеними згідно із 

 Законом N 3180-12 від 05.05.93 }

     Компенсації та пільги, передбачені  цією  статтею,  надаються 

 один раз. 

 

 

     Стаття 37. Компенсації громадянам, які проживають на 

                 територіях радіоактивного забруднення 

 

 

     Громадянам,   які  проживають  на  територіях  радіоактивного 

 забруднення,  виплачується  щомісячна грошова допомога у зв'язку з 

 обмеженням споживання продуктів харчування  місцевого  виробництва 

 та  особистого  підсобного  господарства  в  порядку  та розмірах, 

 встановлених Кабінетом Міністрів України. 

 

 

     Перелік населених   пунктів,   жителям   яких    виплачується 

 щомісячна  грошова  допомога,  затверджується  Кабінетом Міністрів 

 України. 

 

 

     Ця допомога  виплачується   щомісячно   органами   праці   та 

 соціального захисту населення за місцем реєстрації. Виплата за два 

 і більше місяців забороняється.

{  Текст  статті  37  із  змінами,  внесеними  згідно  із Законами 

 N  2532-12  від  01.07.92,  N  231-V  ( 231-16 ) від 05.10.2006; в 

 редакції Закону N 107-VI ( 107-17 ) від 28.12.2007 - зміну визнано 

 неконституційною    згідно   з   Рішенням   Конституційного   Суду 

 N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 } 

 {  Щодо  дії  тексту  статті  37  додатково  див. Закони N 3235-IV 

 (  3235-15  )  від  20.12.2005, N 489-V ( 489-16 ) від 19.12.2006, 

 Рішення  Конституційного  Суду  N  6-рп/2007  (  v0a6p710-07 ) від 

 09.07.2007 } 

 

 

     Стаття 38. Бронювання жилого приміщення за особами, які 

                 направлені або приїхали за вільним наймом чи 

                 за контрактом на роботу в зони відчуження, 

                 безумовного (обов'язкового) та гарантованого 

                 добровільного відселення 

 

 

     Особи, які  направлені або  приїхали  за  вільним  наймом  на 

 роботу  в  зони  відчуження,  безумовного    (обов'язкового)    та 

 гарантованого   добровільного   відселення,  а  також  особи,  які 

 працюють на територіях радіоактивного забруднення  за  контрактом, 

 мають право на бронювання жилого приміщення за  попереднім  місцем 

 проживання на весь час роботи в зазначених зонах. 

 

 

                         Р о з д і л VII 

 

 

     ОСОБЛИВОСТІ РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦІ ГРОМАДЯН, ЯКІ ПРАЦЮЮТЬ НА 

               ТЕРИТОРІЯХ РАДІОАКТИВНОГО ЗАБРУДНЕННЯ 

 

 

     Стаття 39.  Доплата громадянам, які працюють на територіях 

                  радіоактивного забруднення 

 

 

     Громадянам,   які   працюють   на  територіях  радіоактивного 

 забруднення,   провадиться   доплата   в   порядку   та  розмірах, 

 встановлених Кабінетом Міністрів України. { Частини першу та другу 

 статті  39  замінено  однією  частиною  згідно із Законом N 107-VI 

 (  107-17 ) від 28.12.2007 - зміну визнано неконституційною згідно 

 з  Рішенням  Конституційного Суду N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 

 22.05.2008 }

{ Щодо дії частин першої та другої статті 39 додатково див. Закони 

 N  3235-IV  (  3235-15  )  від  20.12.2005, N 489-V ( 489-16 ) від 

 19.12.2006,    Рішення    Конституційного    Суду    N   6-рп/2007 

 ( v0a6p710-07 ) від 09.07.2007 }

     Громадянам, які  працюють  у зоні відчуження,  а також у зоні 

 безумовного (обов'язкового) відселення  після  повного  відселення 

 жителів, за рішенням Адміністрації зони відчуження, встановлюється 

 доплата згідно  з  положенням,  затвердженим  Кабінетом  Міністрів 

 України.

{ Стаття 39 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2532-12  від 

 01.07.92, в редакції Закону N 230/96-ВР від 06.06.96 } 

 

 

     {  Дію  статті  40  зупинено  на  2007  рік в частині виплати 

 компенсацій   і  допомог  у  розмірах  відповідно  до  мінімальної 

 заробітної  плати  згідно  із  Законом  N  489-V  (  489-16  ) від 

 19.12.2006;    додатково   див.   Рішення   Конституційного   Суду 

 N  6-рп/2007  (  v0a6p710-07  )  від  09.07.2007 } { Дію статті 40 

 зупинено  на  2006  рік  в частині виплати компенсацій і допомог у 

 розмірах  відповідно  до  мінімальної  заробітної  плати згідно із 

 Законом N 3235-IV ( 3235-15 ) від 20.12.2005 }

     Стаття 40. Оплата праці військовослужбовців, 

                 військовозобов'язаних, вільнонайманих, які 

                 несуть службу на територіях радіоактивного 

                 забруднення 

 

 

     Військовослужбовцям,  які  несуть  службу    на    територіях 

 радіоактивного забруднення, підвищення  оплати  праці  провадиться 

 шляхом  нарахування  на  оклади  грошового  утримання    надбавок, 

 встановлених статтею 39 цього Закону.

     Військовозобов'язаним,    вільнонайманим,    призваним     та 

 направленим для ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи,  а 

 також   тим,   які  несуть  службу  на  територіях  радіоактивного 

 забруднення, оплата праці провадиться згідно із статтею  39  цього 

 Закону за всі календарні  дні  роботи  на  підставі  довідки,  яка 

 надається військовою частиною. 

 

 

     {  Дію  статті  41  зупинено  на  2007  рік в частині виплати 

 компенсацій   і  допомог  у  розмірах  відповідно  до  мінімальної 

 заробітної  плати  згідно  із  Законом  N  489-V  (  489-16  ) від 

 19.12.2006;    додатково   див.   Рішення   Конституційного   Суду 

 N  6-рп/2007  (  v0a6p710-07  )  від  09.07.2007 } { Дію статті 41 

 зупинено  на  2006  рік  в частині виплати компенсацій і допомог у 

 розмірах  відповідно  до  мінімальної  заробітної  плати згідно із 

 Законом N 3235-IV ( 3235-15 ) від 20.12.2005 }

     Стаття 41. Оплата праці працівників, які перебувають 

                 у відрядженні на територіях радіоактивного 

                 забруднення 

 

 

     Працівникам,  тимчасово  переведеним  або   відрядженим   для 

 роботи на  територіях  радіоактивного  забруднення,  оплата  праці 

 провадиться з урахуванням доплат, передбачених  статтею  39  цього 

 Закону,   виплачуються    добові    у    розмірі,    передбаченому 

 законодавством.  У   зоні   відчуження   добові   виплачуються   у 

 підвищеному  розмірі,  який  встановлюється  Кабінетом   Міністрів 

 України. { Частина перша статті 41 в  редакції  Закону  N  2532-12

 від 01.07.92, із змінами, внесеними згідно із Законом N  230/96-ВР

 від 06.06.96 }

     Працівникам, відрядженим на будівництво об'єктів,  пов'язаних 

 з ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи, замість добових 

 виплачується 75 процентів середньої  заробітної  плати  за  місцем 

 основної роботи. 

 

 

     {  Частину  третю  статті  41  виключено  на  підставі Закону 

 N 230/96-ВР від 06.06.96 } 

  

 

 

     {  Статтю 42 виключено на підставі Закону N 107-VI ( 107-17 ) 

 від  28.12.2007 - зміну визнано неконституційною згідно з Рішенням 

 Конституційного Суду N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 } 

  

 

 

     Стаття 43. Оплата  праці працівників, зайнятих спеціальною 

                 переробкою, утилізацією,  дослідженням сировини 

                 і    матеріалів    з    підвищеною    внаслідок 

                 Чорнобильської  катастрофи  радіоактивністю,  а 

                 також   контролем,   ремонтом   і   спеціальною 

                 обробкою  радіоактивно  забруднених   технічних 

                 засобів 

 

 

     Оплата праці працівників,  зайнятих  спеціальною  переробкою, 

 утилізацією,  дослідженням  сировини  і  матеріалів  з  підвищеною 

 внаслідок Чорнобильської катастрофи  радіоактивністю,  провадиться 

 за підвищеними на  25  процентів  тарифними  ставками  (відрядними 

 розцінками)  і  посадовими  окладами   за    умови    розташування 

 підприємства поза зонами радіоактивного  забруднення  і  постійної 

 потужності дози зовнішнього опромінення на робочому місці понад 50 

 мікрорентген на годину.

     Оплата праці працівників, зайнятих ремонтом і обслуговуванням 

 технічних  засобів  та  обладнання,  їх   спеціальною    обробкою, 

 проведенням дозиметричного контролю, провадиться за підвищеними на 

 25  процентів  тарифними   ставками    (відрядними    розцінками), 

 посадовими окладами за умови, що поверхневе забруднення  внаслідок 

 Чорнобильської катастрофи  цих  технічних  засобів  та  обладнання 

 перевищує встановлені норми.

{ Стаття 43 в редакції Закону N 2532-12 від 01.07.92 } 

 

 

     {  Дію  статті  44  зупинено  на  2007  рік в частині виплати 

 компенсацій   і  допомог  у  розмірах  відповідно  до  мінімальної 

 заробітної  плати  згідно  із  Законом  N  489-V  (  489-16  ) від 

 19.12.2006;    додатково   див.   Рішення   Конституційного   Суду 

 N  6-рп/2007  (  v0a6p710-07  )  від  09.07.2007 } { Дію статті 44 

 зупинено  на  2006  рік  в частині виплати компенсацій і допомог у 

 розмірах  відповідно  до  мінімальної  заробітної  плати згідно із 

 Законом N 3235-IV ( 3235-15 ) від 20.12.2005 }

     Стаття 44. Оплата праці у вихідні та святкові дні на 

                 територіях радіоактивного забруднення 

 

 

     Оплата  праці  у  вихідні  та  святкові  дні  на   територіях 

 радіоактивного забруднення  провадиться  в  подвійному  розмірі  з 

 урахуванням доплат, встановлених  статтею  39 цього Закону.

{ Стаття 44 із змінами, внесеними згідно із  Законом  N  230/96-ВР

 від 06.06.96 } 

 

 

     Стаття 45. Збереження за працівниками середньої заробітної 

                 плати та стажу роботи при звільненні у зв'язку 

                 з відселенням або самостійним переселенням 

 

 

{  Назва  статті  45  із  змінами,  внесеними  згідно із Законом 

 N 3108-IV ( 3108-15 ) від 17.11.2005 } 

 

 

     За працівниками, які звільняються з підприємств,  установ  та 

 організацій у разі  розірвання  трудового  договору  у  зв'язку  з 

 відселенням    або    самостійним    переселенням    з   території 

 радіоактивного  забруднення  відповідно  до статті 4 цього Закону, 

 зберігаються    за    попереднім    місцем    роботи   на   період 

 працевлаштування, але не більш як на три місяці, середня заробітна 

 плата  з  урахуванням  місячної  вихідної допомоги та безперервний 

 стаж  роботи.  {  Частина  перша  статті  45 із змінами, внесеними 

 згідно із Законом N 3108-IV ( 3108-15 ) від 17.11.2005 }

     Зберігається  середня заробітна плата і стаж роботи на період 

 працевлаштування  і протягом четвертого місяця з дня звільнення за 

 умови,  що працівник своєчасно (у місячний строк після звільнення) 

 звернувся  до  служби зайнятості, але не був нею працевлаштований. 

 {  Частина друга статті 45 із змінами, внесеними згідно із Законом 

 N 3108-IV ( 3108-15 ) від 17.11.2005 }

     У випадках, коли чотиримісячний  строк  минув,  і  відповідну 

 роботу  працівнику  не  було  запропоновано,  і  немає  можливості 

 навчання  нових  професій  (спеціальностей)  або  коли   працівник 

 звернувся  до  служби  зайнятості  пізніше  місячного   строку   з 

 поважних причин, йому надається  статус  безробітного  з  виплатою 

 допомоги  по  безробіттю  відповідно  до   Закону   України   "Про 

 зайнятість населення" ( 803-12 ). { Частина  третя  статті  45  із 

 змінами, внесеними згідно із Законом N 230/96-ВР від 06.06.96 } 

  

 

 

     {  Статтю 46 виключено на підставі Закону N 107-VI ( 107-17 ) 

 від  28.12.2007 - зміну визнано неконституційною згідно з Рішенням 

 Конституційного Суду N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 } 

  

Стаття 47.  Щорічні відпустки працівникам, які  працюють 

                  (перебувають  у  відрядженні) на  територіях 

                  радіоактивного забруднення 

 

 

     Працівники, які працюють  (перебувають  у   відрядженні)   на 

 територіях радіоактивного забруднення, надається щорічна відпустка 

 тривалістю пропорційно відпрацьованому на цих територіях часу:

     - у   зонах   відчуження   та   безумовного   (обов'язкового) 

 відселення - 44 календарні дні.  Загальна тривалість відпустки  не 

 повинна перевищувати 56 календарних днів;

     - у  зоні  гарантованого  добровільного   відселення   -   37 

 календарних   днів.   Загальна  тривалість  відпустки  не  повинна 

 перевищувати 49 календарних днів;

     - у  зоні   посиленого   радіоекологічного  контролю   -   30 

 календарних   днів.  Загальна  тривалість  відпустки  не   повинна 

 перевищувати 42 календарних днів.

     Зазначені відпустки  надаються  без   урахування   додаткової 

 відпустки, передбаченої законодавством України.

     В усіх випадках тривалість щорічної відпустки не повинна бути 

 меншою   за   передбачену  законодавством  України  для  будь-якої 

 категорії працівників.  За працівниками,  які отримують  відпустку 

 більшої  тривалості,  ніж  передбачено цим Законом,  її тривалість 

 зберігається.

{ Стаття 47 в редакції Закону N 230/96-ВР від 06.06.96 } 

 

 

                         Р о з д і л VIII 

 

 

            ПЕНСІЇ І КОМПЕНСАЦІЇ ОСОБАМ, ВІДНЕСЕНИМ ДО 

                        КАТЕГОРІЙ 1, 2, 3, 4 

 

 

     Стаття 48. Компенсації за шкоду, заподіяну здоров'ю, 

                 особам, які стали інвалідами внаслідок 

                 Чорнобильської катастрофи, учасникам 

                 ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській 

                 АЕС та сім'ям за втрату годувальника 

 

 

     Одноразова  компенсація учасникам ліквідації наслідків аварії 

 на   Чорнобильській   АЕС,   які   стали   інвалідами    внаслідок 

 Чорнобильської катастрофи, та сім'ям, які втратили годувальника із 

 числа осіб, віднесених до учасників ліквідації наслідків аварії на 

 Чорнобильській  АЕС  та  смерть  яких  пов'язана  з Чорнобильською 

 катастрофою,  щорічна  допомога  на  оздоровлення  виплачується  в 

 порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України.

{  Текст  статті  48  в редакції Закону N 2532-XII ( 2532-12 ) від 

 01.07.92; із змінами, внесеними згідно із Законами N 230/96-ВР від 

 06.06.96,   N   563-XIV  (  563-14  )  від  25.03.99,  N  2638-III 

 (  2638-14 ) від 11.07.2001; в редакції Закону N 107-VI ( 107-17 ) 

 від  28.12.2007 - зміну визнано неконституційною згідно з Рішенням 

 Конституційного Суду N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 } 

 {  Щодо  дії  тексту  статті  48  додатково  див. Закони N 3235-IV 

 (  3235-15  )  від  20.12.2005, N 489-V ( 489-16 ) від 19.12.2006, 

 Рішення  Конституційного  Суду  N  6-рп/2007  (  v0a6p710-07 ) від 

 09.07.2007 } 

 

 

     Стаття 49. Пенсії особам, віднесеним до 

                 категорій 1, 2, 3, 4 

 

 

{  Установити,  що  у  2007  році  працюючим  пенсіонерам, на яких 

 поширюється  дія  цього  Закону,  достроково  призначена пенсія за 

 віком  (з  урахуванням  підпункту  "г"  пункту  1 статті 26 Закону 

 України  "Про зайнятість населення" ( 803-12 ), пункту "в" частини 

 другої  статті  12  Закону  України "Про загальні засади подальшої 

 експлуатації   і  зняття  з  експлуатації  Чорнобильської  АЕС  та 

 перетворення  зруйнованого  четвертого  енергоблока  цієї  АЕС  на 

 екологічно  безпечну  систему"  (  309-14  )  та  статті 21 Закону 

 України  (  3721-12  )  "Про  основні  засади  соціального захисту 

 ветеранів  праці  та  інших  громадян  похилого віку в Україні") у 

 період до досягнення пенсійного віку, передбаченого законодавством 

 для  відповідної категорії осіб, не виплачується згідно із Законом 

 N  489-V  (  489-16  )  від  19.12.2006;  додатково  див.  Рішення 

 Конституційного Суду N 6-рп/2007 ( v0a6p710-07 ) від 09.07.2007 } 

 {  Установити,  що  з 1 січня 2007 року максимальний розмір пенсії 

 або  щомісячного  довічного  грошового  утримання  (з  урахуванням 

 надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги 

 та  пенсій  за  особливі заслуги перед Україною та інших доплат до 

 пенсій,  встановлених законодавством), призначених (перерахованих) 

 у  2006-2007 роках відповідно до цього Закону не може перевищувати 

 12  мінімальних  розмірів  пенсії  за  віком, встановленої абзацом 

 першим    частини   першої   статті   28   Закону   України   "Про 

 загальнообов'язкове  державне пенсійне страхування" ( 1058-15 ), а 

 по  інших  категоріях  пенсіонерів  розмір  пенсії або щомісячного 

 довічного  грошового утримання (з урахуванням надбавок, підвищень, 

 додаткових   пенсій,  цільової  грошової  допомоги  та  пенсій  за 

 особливі  заслуги  перед  Україною  та  інших  доплат  до  пенсій, 

 встановлених  законодавством),  призначених (перерахованих) у 2007 

 році,  не  може  перевищувати 10 тисяч гривень на місяць згідно із 

 Законом N 489-V ( 489-16 ) від 19.12.2006 } 

 { Установити, що розмір пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, 

 додаткових   пенсій,  цільової  грошової  допомоги  та  пенсій  за 

 особливі  заслуги  перед  Україною  та  інших  доплат  до  пенсій, 

 встановлених  законодавством),  призначених у 2006 році відповідно 

 до  цього  Закону,  не  може перевищувати 12 мінімальних пенсій за 

 віком, встановленої абзацом першим частини першої статті 28 Закону 

 України  "Про  загальнообов'язкове  державне пенсійне страхування" 

 (  1058-15  ),  згідно  із  Законом  N  3235-IV  (  3235-15  ) від 

 20.12.2005 } 

 { Установити, що у 2006 році достроково призначена пенсія за віком 

 з урахуванням підпункту "г" пункту 1 статті 26 Закону України "Про 

 зайнятість населення" ( 803-12 ) у період до досягнення пенсійного 

 віку, передбаченого законодавством для відповідної категорії осіб, 

 працюючим  пенсіонерам,  на  яких поширюється дія цього Закону, не 

 виплачується   згідно  із  Законом  N  3235-IV  (  3235-15  )  від 

 20.12.2005 } 

 

 

     Пенсії  особам,  віднесеним  до  категорій  1,  2,   3,    4, 

 встановлюються у вигляді:

     а) державної пенсії;

     б)  додаткової  пенсії  за  шкоду,  заподіяну  здоров'ю,  яка 

 призначається після виникнення права на державну пенсію. 

 

 

     Стаття 50. Додаткова пенсія за шкоду, заподіяну 

                 здоров'ю, особам, віднесеним до категорії 1 

 

 

     Особам,  віднесеним  до  категорії 1, призначається щомісячна 

 додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров'ю, у розмірах: 

 

 

     інвалідам I групи - 30 процентів  прожиткового  мінімуму  для 

 осіб, які втратили працездатність; 

 

 

     інвалідам II  групи  - 20 процентів прожиткового мінімуму для 

 осіб, які втратили працездатність; 

 

 

     інвалідам III  групи,   дітям-інвалідам,   а   також   хворим 

 внаслідок Чорнобильської   катастрофи   на   променеву  хворобу  - 

 15 процентів  прожиткового  мінімуму  для   осіб,   які   втратили 

 працездатність. 

 

 

     Розмір прожиткового   мінімуму   для   осіб,   які   втратили 

 працездатність,  визначається на момент виплати додаткової  пенсії 

 згідно   із  законом  про  Державний  бюджет  України  і  не  може 

 коригуватися іншими нормативно-правовими актами.

{  Текст  статті  50  із  змінами,  внесеними  згідно  із Законами 

 N  2532-XII  ( 2532-12 ) від 01.07.92, N 230/96-ВР від 06.06.96; в 

 редакції Закону N 107-VI ( 107-17 ) від 28.12.2007 - зміну визнано 

 неконституційною    згідно   з   Рішенням   Конституційного   Суду 

 N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 } 

 

 

     Стаття 51. Додаткова пенсія за шкоду, заподіяну 

                 здоров'ю, особам, віднесеним до категорій 

                 2, 3, 4 

 

 

     Особам, віднесеним до категорії 2, щомісячна додаткова пенсія 

 за шкоду, заподіяну здоров'ю, призначається в розмірі 15 процентів 

 прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. 

 

 

     Особам, віднесеним до категорії 3, щомісячна додаткова пенсія 

 за шкоду, заподіяну здоров'ю, призначається в розмірі 10 процентів 

 прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. 

 

 

     Особам, віднесеним до категорії 4, щомісячна додаткова пенсія 

 за шкоду,  заподіяну здоров'ю, призначається в розмірі 5 процентів 

 прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. 

 

 

     Розмір прожиткового   мінімуму   для   осіб,   які   втратили 

 працездатність,  визначається на момент виплати додаткової  пенсії 

 згідно   із  законом  про  Державний  бюджет  України  і  не  може 

 коригуватися іншими нормативно-правовими актами.

{  Текст  статті  51  в  редакції  Закону  N 107-VI ( 107-17 ) від 

 28.12.2007  -  зміну  визнано  неконституційною  згідно з Рішенням 

 Конституційного Суду N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 } 

 

 

     Стаття 52. Щомісячна компенсація сім'ям за втрату 

                 годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи 

 

 

     Щомісячна  компенсація    в    разі    втрати    годувальника 

 призначається на кожного непрацездатного члена сім'ї, який був  на 

 його  утриманні,  в розмірі 10 процентів прожиткового мінімуму для 

 осіб,   які   втратили   працездатність,   незалежно  від  пенсії, 

 передбаченої  законодавством України. { Частина перша статті 52 із 

 змінами,  внесеними  згідно  із  Законом  N  107-VI ( 107-17 ) від 

 28.12.2007  -  зміну  визнано  неконституційною  згідно з Рішенням 

 Конституційного Суду N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 }

     Розмір   прожиткового   мінімуму   для   осіб,  які  втратили 

 працездатність,  визначається на момент виплати компенсації згідно 

 із  законом  про  Державний  бюджет України і не може коригуватися 

 іншими нормативно-правовими актами. { Статтю 52 доповнено частиною 

 згідно  із  Законом  N  107-VI  (  107-17 ) від 28.12.2007 - зміну 

 визнано  неконституційною  згідно  з Рішенням Конституційного Суду 

 N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 }

     Право на щомісячну компенсацію  в  разі  втрати  годувальника 

 внаслідок  Чорнобильської  катастрофи  мають  непрацездатні  члени 

 сім'ї годувальника, які були на його утриманні.  При  цьому  дітям 

 щомісячна компенсація призначається незалежно від  того,  чи  були 

 вони на утриманні годувальника.

     Члени  сім'ї,  які  вважаються непрацездатними і утриманцями, 

 визначаються відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове 

 державне пенсійне страхування" ( 1058-15 ). { Частина статті 52 із 

 змінами,  внесеними  згідно  із  Законом N 3108-IV ( 3108-15 ) від 

 17.11.2005 }

     Вихованці, учні, студенти, курсанти, слухачі і стажисти мають 

 право на щомісячну компенсацію в разі втрати годувальника на строк 

 навчання у навчальних закладах, але не більш як до досягнення ними 

 23-річного віку. 

 

 

     Стаття 53. Виплата додаткової пенсії за шкоду, 

                 заподіяну здоров'ю, та щомісячної 

                 компенсації сім'ям за втрату годувальника 

 

 

     Додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров'ю,  та  щомісячна 

 компенсація    сім'ям    за    втрату    годувальника    внаслідок 

 Чорнобильської  катастрофи  виплачуються  повністю  незалежно  від 

 заробітку, пенсії чи іншого доходу. 

 

 

     Стаття 54.  Державна пенсія особам, віднесеним до категорії 1 

                  та у зв'язку з втратою годувальника 

 

 

     Пенсії по  інвалідності,  що  настала  внаслідок  каліцтва чи 

 захворювання,  і пенсії у зв'язку з втратою годувальника внаслідок 

 Чорнобильської   катастрофи   можуть   призначатися   за  бажанням 

 громадянина із заробітку, одержаного за роботу в зоні відчуження в 

 1986-1990  роках,  у розмірі відшкодування фактичних збитків, який 

 визначається згідно з законодавством. 

 

 

     В усіх  випадках розмір середньомісячної заробітної плати для 

 обчислення  пенсії  за  роботу в зоні відчуження у 1986-1990 роках 

 не може перевищувати 3,0 тис. карбованців. 

 

 

     У  всіх  випадках  розміри  пенсій  для  інвалідів, щодо яких 

 встановлено зв'язок з Чорнобильською катастрофою,  не можуть  бути 

 нижчими: 

 

 

     для учасників  ліквідації  наслідків аварії на Чорнобильській 

 АЕС у 1986 році: 

 

 

     по I групі інвалідності - 220 процентів прожиткового мінімуму 

 для осіб, які втратили працездатність; 

 

 

     по II   групі   інвалідності  -  200  процентів  прожиткового 

 мінімуму для осіб, які втратили працездатність; 

 

 

     по III  групі  інвалідності  -  180  процентів   прожиткового 

 мінімуму для осіб, які втратили працездатність; 

 

 

     для учасників  ліквідації  наслідків аварії на Чорнобильській 

 АЕС у 1987-1990 роках та осіб,  евакуйованих у 1986 році  із  зони 

 відчуження: 

 

 

     по I групі інвалідності - 160 процентів прожиткового мінімуму 

 для осіб, які втратили працездатність; 

 

 

     по II  групі  інвалідності  -  150   процентів   прожиткового 

 мінімуму для осіб, які втратили працездатність; 

 

 

     по III   групі  інвалідності  -  140  процентів  прожиткового 

 мінімуму для осіб, які втратили працездатність; 

 

 

     для інших інвалідів,  щодо яких встановлено причинний зв'язок 

 інвалідності з Чорнобильською катастрофою: 

 

 

     по I групі інвалідності - 130 процентів прожиткового мінімуму 

 для осіб, які втратили працездатність; 

 

 

     по II  групі  інвалідності  -  120   процентів   прожиткового 

 мінімуму для осіб, які втратили працездатність; 

 

 

     по III   групі  інвалідності  -  110  процентів  прожиткового 

 мінімуму для осіб, які втратили працездатність; 

 

 

     дітям-інвалідам -  70  процентів  прожиткового  мінімуму  для 

 осіб, які втратили працездатність.

{  Частина третя статті 54 із змінами, внесеними згідно із Законом 

 N  3108-IV  ( 3108-15 ) від 17.11.2005; в редакції Закону N 107-VI 

 (  107-17 ) від 28.12.2007 - зміну визнано неконституційною згідно 

 з  Рішенням  Конституційного Суду N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 

 22.05.2008 } 

 

 

     Пенсія в     разі     втрати    годувальника    призначається 

 непрацездатним членам сім'ї померлого годувальника,  які  були  на 

 його утриманні (при цьому дітям пенсія призначається незалежно від 

 того, чи були вони на утриманні годувальника), у розмірі: 

 

 

     на одного непрацездатного члена сім'ї - 50  процентів  пенсії 

 по інвалідності померлого годувальника; 

 

 

     на двох та більше непрацездатних членів сім'ї - 100 процентів 

 пенсії по інвалідності померлого годувальника,  визначеної  згідно 

 із   зазначеною   статтею,  що  розподіляється  між  ними  рівними 

 частками.

{ Частина четверта статті 54 в редакції Закону N 107-VI ( 107-17 ) 

 від  28.12.2007 - зміну визнано неконституційною згідно з Рішенням 

 Конституційного Суду N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 } 

 

 

     До непрацездатних   членів   сім'ї   померлого   годувальника 

 належать   особи,  зазначені  у  статті  36  Закону  України  "Про 

 загальнообов'язкове  державне  пенсійне  страхування" ( 1058-15 ). 

 {  Частина  статті  54  в  редакції Закону N 107-VI ( 107-17 ) від 

 28.12.2007  -  зміну  визнано  неконституційною  згідно з Рішенням 

 Конституційного Суду N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 } 

 

 

     Розмір прожиткового   мінімуму   для   осіб,   які   втратили 

 працездатність,  визначається  на  момент виплати пенсії згідно із 

 законом про Державний бюджет України і не може коригуватися іншими 

 нормативно-правовими актами. { Частина статті 54 в редакції Закону 

 N   107-VI   (   107-17   )   від   28.12.2007   -  зміну  визнано 

 неконституційною    згідно   з   Рішенням   Конституційного   Суду 

 N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 } 

 

 

     Порядок обчислення   пенсії   по   інвалідності,  що  настала 

 внаслідок каліцтва чи захворювання,  і пенсії у зв'язку з  втратою 

 годувальника   внаслідок  Чорнобильської  катастрофи  визначається 

 Кабінетом Міністрів України.

{ Стаття 54 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2532-12  від 

 01.07.92,  Декретом  N  29-93  від  26.03.93;  в  редакції Законів 

 N 3285-12 від 17.06.93, N 230/96-ВР від 06.06.96 } 

 

 

     Стаття 55. Умови надання пенсій за  віком  особам,  які 

                 працювали  або   проживали   на   територіях 

                 радіоактивного забруднення 

 

 

     Особам,  які  працювали  або    проживали    на    територіях 

 радіоактивного  забруднення,  пенсії  надаються   із    зменшенням 

 пенсійного віку, встановленого для одержання державних пенсій:

 ____________________________________________________________ 

   N |   Категорії осіб, які постраждали             |Зменшен-

 п/п|                                               |ня віку

 ___|_______________________________________________|________ 

 

 

 1.  Учасники ліквідації наслідків аварії на 

      Чорнобильській АЕС: 

 

 

     - які працювали у зоні відчуження з моменту

     аварії до 1 липня 1986 року незалежно від

     кількості робочих днів, а з 1 липня 1986 року

     по 31 грудня 1986 року - не менше 5 календарних

     днів                                             10 років 

 

 

     - які працювали у 1987 році у зоні відчуження

     не менше 14 календарних днів                      8 років

     - які працювали з 1 липня 1986 року по 31 груд-

     ня 1986 року у зоні відчуження від 1 до 5 кален-

     дарних днів, у 1987 році - від 10 до 14 кален-

     дарних днів, у 1988 році - не менше 30 кален-

     дарних днів, на діючих пунктах санітарної оброб-

     ки населення і дезактивації техніки або їх бу-

     дівництві - не менше 14 календарних днів у 1986

     році                                              5 років

{  Абзац  четвертий  пункту 1 частини першої статті 55 із змінами, 

 внесеними  згідно із Законом N 230/96-ВР від 06.06.96 }

     Учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській  АЕС, 

 які відпрацювали на  підземних  роботах,  на  роботах  з  особливо 

 шкідливими і  особливо  важкими  умовами  праці  за  списком  N  1 

 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затверджуваним  у 

 встановленому порядку (чоловіки - 10 років і  більше,  жінки  -  7 

 років 6 місяців  і  більше),  вік  виходу  на  пенсію  зменшується 

 додатково на три роки понад передбачений цією статтею.

     Учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській  АЕС, 

 які відпрацювали на інших роботах з шкідливими і  важкими  умовами 

 праці  за  списком  N  2  виробництв,  робіт,  професій,  посад  і 

 показників, затверджуваним у встановленому порядку (чоловіки -  12 

 років 6 місяців і більше, жінки - 10 років і більше),  вік  виходу 

 на пенсію зменшується додатково на  один  рік  понад  передбачений 

 цією статтею. 

 

 

2. Потерпілі від Чорнобильської катастрофи: 

 

 

     - евакуйовані з 10-кілометрової зони відчуження 

        у 1986  році                                   10 років 

 

 

     - евакуйовані з інших територій зони відчуження 

        у 1986 році                                     8 років 

 

 

     - особи, які постійно проживали або 

        постійно проживають чи постійно працювали       4 роки * 

        або постійно працюють у зоні безумовного     та додатково 

        (обов'язкового) відселення за умови, що      1 рік за кож- 

        вони за станом на 1 січня 1993 року прожили  ний рік про- 

        або відпрацювали у цій зоні не менше         живання, робо- 

        2 років                                      ти, але не 

                                                     більше 

                                                     9 років 

 

 

     - особи, які постійно проживали або            3 роки * 

        постійно проживають чи постійно працювали    та додатково 

        або постійно працюють у зоні гарантованого   1 рік за 2 

        добровільного відселення за умови, що вони   роки про- 

        за станом на 1 січня 1993 року прожили або   живання, робо- 

        відпрацювали у цій зоні не менше 3 років     ти, але не 

                                                     більше 

                                                     6 років 

 

 

     - особи, які постійно проживали або постійно   2 роки * 

        проживають чи постійно працювали або         та додатково 

        постійно працюють у зоні посиленого          1 рік за 3 

        радіологічного контролю за умови, що вони    роки про- 

        за станом на 1 січня 1993 року прожили або   живання, робо- 

        відпрацювали у цій зоні не менше 4 років     ти, але не 

                                                     більше 

                                                     5 років 

 

 

     - особи, які працювали з моменту аварії до     2 роки 

        1 липня 1986 року не менше 14 календарних 

        днів або не менше трьох місяців протягом 

        1986-1987 років за межами зони відчуження 

        на роботах з особливо шкідливими умовами 

        праці (за радіаційним фактором), пов'яза- 

        ними з ліквідацією наслідків аварії на 

        Чорнобильській  АЕС, що виконувалися за 

        урядовими завданнями

{  Абзац  сьомий  пункту  2  частини  першої  статті 55 в редакції 

 Закону N 230/96-ВР від 06.06.96 }

————————————

     *     Початкова    величина    зниження    пенсійного    віку 

 встановлюється лише особам, які постійно  проживали  або  постійно 

 працювали  у  зазначених  зонах  з моменту аварії по 31 липня 1986 

 року незалежно від часу проживання або роботи в цей період. 

 

 

     Потерпілим від Чорнобильської катастрофи, які відпрацювали на 

 підземних роботах, на роботах з  особливо  шкідливими  і  особливо 

 важкими умовами праці за списком  N  1  (чоловіки  -  10  років  і 

 більше, жінки - 7 років 6 місяців і більше), вік виходу на  пенсію 

 зменшується додатково на два роки понад передбачений цією статтею.

     Потерпілим від Чорнобильської катастрофи, які відпрацювали на 

 інших роботах з шкідливими і важкими умовами праці за списком N  2 

 (чоловіки - 12 років 6 місяців  і  більше,  жінки  -  10  років  і 

 більше), вік виходу на пенсію зменшується додатково  на  один  рік 

 понад передбачений цією статтею.

     Пенсійний вік за бажанням особи може бути знижено  тільки  за 

 однією підставою, передбаченою цією статтею,  якщо  не  обумовлено 

 інше.

     Призначення та виплата пенсій названим категоріям провадиться 

 відповідно  до  Закону  України  "Про загальнообов'язкове державне 

 пенсійне страхування" ( 1058-15 ) і цього Закону.

{  Частина третя статті 55 із змінами, внесеними згідно із Законом 

 N 3108-IV ( 3108-15 ) від 17.11.2005 } 

 { Стаття 55 в редакції Закону N 2532-12 від 01.07.92 } 

 

 

     Стаття 56. Пільги щодо обчислення стажу роботи (служби) 

 

 

     1.  Час  роботи, служби (в тому числі державної) з ліквідації 

 наслідків   аварії   на   Чорнобильській  АЕС  у  зоні  відчуження 

 зараховується  до  стажу  роботи,  стажу державної служби, вислуги 

 років,  яка  надає  право на пенсію за вислугу років відповідно до 

 Закону  України  "Про  пенсійне  забезпечення  осіб,  звільнених з 

 військової  служби,  та деяких інших осіб" ( 2262-12 ): до 1 січня 

 1988  року  -  у потрійному, а з 1 січня 1988 року до 1 січня 1993 

 року  -  у  полуторному  розмірі  (у  тому  числі  за  списком N 1 

 (  36-2003-п  )).  З 1 січня 1993 року та в наступні роки пільги з 

 обчислення  стажу  роботи у зоні відчуження визначаються Кабінетом 

 Міністрів   України.  {  Пункт  1  статті  56  в  редакції  Закону 

 N 230/96-ВР  від 06.06.96; із змінами, внесеними згідно із Законом 

 N  3108-IV  (  3108-15 ) від 17.11.2005; в редакції Закону N 231-V 

 ( 231-16 ) від 05.10.2006 }

     2. Право  на   пенсію  в  повному  розмірі  мають  громадяни, 

 віднесені до категорій 1, 2, 3, 4, за умови стажу роботи  не  менш 

 як: чоловіки - 20 років, жінки - 15 років, із  збільшенням  пенсії 

 на один процент заробітку за кожний рік роботи понад  встановлений 

 цим  пунктом  стаж,  але  не  вище  75  процентів   заробітку,   а 

 громадянам, які відпрацювали за списком N 1, чоловіки -  10  років 

 і більше, жінки - 7  років  6  місяців  і  більше  -  не  вище  85 

 процентів заробітку.

     3.   Громадянам,  віднесеним  до  категорій  1,  2,  3  і  4, 

 надається  статус  ветерана  праці  за умови наявності у них стажу 

 роботи  на 10 років більшого за встановлений пунктом 2 цієї статті 

 (у  жінок  -  25  років,  у  чоловіків  -  30  років). { Статтю 56 

 доповнено пунктом 3 згідно із Законом N 230/96-ВР від 06.06.96; із 

 змінами,  внесеними  згідно  із  Законом N 3108-IV ( 3108-15 ) від 

 17.11.2005 } 

 

 

     Стаття 57. Пільги по обчисленню середньомісячного заробітку 

 

 

     Обчислення середньомісячного заробітку провадиться відповідно 

 до  Закону  України  "Про  загальнообов'язкове  державне  пенсійне 

 страхування" ( 1058-15 ).

     У разі  обчислення  пенсії  відповідно  до   частини   другої 

 статті 27   Закону   України   "Про  загальнообов'язкове  державне 

 пенсійне страхування" ( 1058-15 ) за бажанням того,  хто звернувся 

 за  пенсією,  середньомісячний  фактичний заробіток для обчислення 

 пенсії може визначатися за будь-які 12 місяців  підряд  роботи  на 

 територіях радіоактивного забруднення.

     Якщо особа,   яка  звернулася  за  пенсією,  пропрацювала  на 

 територіях радіоактивного забруднення:

     менше 12 місяців,  - середньомісячний заробіток  визначається 

 шляхом поділу загальної суми заробітку за календарні місяці роботи 

 на кількість цих місяців;

     не менше   30   календарних   днів   у   двох   місяцях,    - 

 середньомісячний   заробіток  визначається  за  будь-які  фактично 

 відпрацьовані 30 календарних днів роботи;

     менше місяця,  - середньомісячний заробіток  визначається  за 

 цей  календарний  місяць  з  додаванням  до  заробітку на основній 

 роботі.

     Порядок обчислення    середньомісячного     заробітку     для 

 призначення пенсії по інвалідності,  що настала внаслідок каліцтва 

 чи  захворювання,  і  пенсії  у  зв'язку  з  втратою  годувальника 

 внаслідок  Чорнобильської  катастрофи,  призначеної  відповідно до 

 статті 54 цього Закону, визначається Кабінетом Міністрів України.

     Особам, які брали участь у  ліквідації  наслідків  аварії  на 

 Чорнобильській  АЕС у 1986 році,  а також в евакуації населення на 

 добровільній  безплатній  основі  і  стали  інвалідами   внаслідок 

 Чорнобильської    катастрофи,    що    підтверджено   відповідними 

 документами,  пенсія по інвалідності за їх бажанням обчислюється з 

 п'ятикратного   розміру   мінімальної  заробітної  плати,  що  був 

 встановлений на час їхнього перебування в зоні відчуження.

{  Стаття  57  із  змінами,  внесеними згідно із Законом N 3108-IV 

 (  3108-15  ) від 17.11.2005; в редакції Закону N 231-V ( 231-16 ) 

 від 05.10.2006 } 

 

 

     Стаття 58. Пільги по виплаті пенсій працюючим пенсіонерам 

 

 

     Пенсії  особам,  які  постраждали  внаслідок   Чорнобильської 

 катастрофи,  виплачуються  в  повному  розмірі   без    урахування 

 одержуваного заробітку (доходу). 

  

 

 

     {  Частину  другу  статті  58  вилучено  на  підставі  Закону 

 N 2532-12 від 01.07.92 } 

  

 

 

     Стаття 59. Пенсії військовослужбовцям, які брали участь 

                 у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи 

 

 

     Пенсії   військовослужбовцям  призначаються  з  їх  грошового 

 забезпечення згідно з цим Законом та іншими законодавчими  актами. 

 Додаткова  пенсія  за  шкоду,  заподіяну  здоров'ю,  призначається 

 відповідно до статті 51 цього Закону. { Частина перша статті 59  в 

 редакції Закону N 2532-12 від 01.07.92 }

     Військовослужбовцям пенсії по інвалідності, а членам їх сімей 

 пенсії у зв'язку з втратою годувальника  внаслідок  Чорнобильської 

 катастрофи за їх  бажанням  можуть  призначатися  на  умовах  і  в 

 порядку, визначених законодавством України  для  осіб,  які  стали 

 інвалідами  внаслідок  поранення, контузії чи каліцтва, що їх вони 

 дістали при  виконанні  обов'язків  військової  служби  (службових 

 обов'язків) або відповідно до статті 54 цього Закону.

     Особам,  які  брали    участь    у    ліквідації    наслідків 

 Чорнобильської катастрофи під час  проходження  дійсної  строкової 

 служби і внаслідок чого стали інвалідами, пенсія  по  інвалідності 

 обчислюється відповідно до цього Закону або за бажанням цих осіб з 

 п'ятикратного   розміру   мінімальної  заробітної  плати,  що  був 

 встановлений на час їхнього перебування в зоні відчуження.

{  Частина третя статті 59 із змінами, внесеними згідно із Законом 

 N 231-V ( 231-16 ) від 05.10.2006 } 

 

 

     Стаття 59-1. Виплата пенсій громадянам України, які 

                   постраждали внаслідок Чорнобильської 

                   катастрофи, у разі виїзду за кордон 

 

 

     У разі виїзду  пенсіонера  із  числа  постраждалих  внаслідок 

 Чорнобильської  катастрофи  на постійне місце проживання за кордон 

 пенсія,  призначена в Україні,  крім пенсії,  зазначеної в частині 

 другій цієї статті,  виплачується в порядку, передбаченому статтею 

 51  Закону  України  "Про  загальнообов'язкове  державне  пенсійне 

 страхування" ( 1058-15 ). 

 

 

     Пенсія по  інвалідності,  що  настала  внаслідок  каліцтва чи 

 захворювання  внаслідок  Чорнобильської   катастрофи,   призначена 

 згідно  із  статтею  54 цього Закону,  в разі виїзду пенсіонера на 

 постійне місце  проживання  за  кордон  виплачується  органом,  що 

 призначає  пенсії.  При цьому застосовується порядок переведення в 

 інші країни пенсій по інвалідності  внаслідок  трудового  каліцтва 

 або професійного захворювання, що визначається Кабінетом Міністрів 

 України.

{  Закон  доповнено  статтею  59-1  згідно  із  Законом  N 3108-IV 

 ( 3108-15 ) від 17.11.2005 } 

 

 

     Стаття 60. Інші пільги та компенсації особам, які 

                 постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 

 

 

     Особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської  катастрофи, 

 можуть  надаватись  й  інші  пільги  та  компенсації,  передбачені 

 законодавством України. 

 

 

                          Р о з д і л IX 

 

 

      ГРОМАДСЬКІ ОБ'ЄДНАННЯ ОСІБ, ЯКІ ПОСТРАЖДАЛИ ВНАСЛІДОК 

                     ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ 

 

 

     Стаття 61. Пільги щодо оподаткування об'єднань громадян, 

                 які постраждали внаслідок Чорнобильської 

                 катастрофи 

 

 

    Пільги щодо оподаткування об'єднань громадян,  які постраждали 

 внаслідок Чорнобильської катастрофи,  встановлюються законами  про 

 оподаткування.

{ Стаття 61 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2532-12  від 

 01.07.92, Декретом N 12-92 від 26.12.92, Законами  N  3180-12  від 

 05.05.93, N 498/95-ВР від 22.12.95, в редакції Закону N  230/96-ВР

 від 06.06.96 } 

 

 

                          Р о з д і л X 

 

 

                        ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

 

     Стаття 62. Роз'яснення порядку застосування цього Закону 

 

 

     Роз'яснення порядку застосування цього Закону  провадиться  у 

 порядку,  визначеному Кабінетом Міністрів України, рішення якого є 

 обов'язковими для виконання міністерствами та іншими  центральними 

 органами  державної  виконавчої влади України,  місцевими органами 

 державної  виконавчої  влади,  всіма   суб'єктами   господарювання 

 незалежно від їх відомчої підпорядкованості та форм власності.

{ Стаття 62 в редакції Закону N 230/96-ВР від 06.06.96 } 

 

 

     Стаття 63. Фінансування витрат, пов'язаних з реалізацією 

                 цього Закону 

 

 

     Фінансування  витрат,  пов'язаних з реалізацією цього Закону, 

 здійснюється за рахунок коштів  державного  бюджету,  коштів,  які 

 враховуються  при  визначенні  міжбюджетних трансфертів,  та інших 

 джерел, не заборонених законодавством.

{ Стаття 63 в редакції Закону N 2532-12 від 01.07.92; текст статті 

 63  в  редакції  Закону N 107-VI ( 107-17 ) від 28.12.2007 - зміну 

 визнано  неконституційною  згідно  з Рішенням Конституційного Суду 

 N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 } 

 

 

     Стаття 64. Відповідальність осіб за порушення цього Закону 

 

 

     Особи, винні в порушенні вимог цього  Закону,  утаюванні  або 

 навмисному перекрученні відомостей про стан радіаційної обстановки 

 або про захворюваність людей,  у  видачі  документів,  посвідчень, 

 вчиненні будь-яких  інших  діянь,  що  призводять  до  незаконного 

 одержання громадянами прав  і  пільг,  передбачених  цим  Законом, 

 несуть    матеріальну,    адміністративну    або       кримінальну 

 відповідальність, встановлену законодавством України. 

 

 

     Стаття  65.  Порядок  видачі  посвідчень   особам,   які 

                   постраждали    внаслідок     Чорнобильської 

                   катастрофи 

 

 

     1. Учасникам ліквідації наслідків  аварії  на  Чорнобильській 

 АЕС  та  потерпілим  від  Чорнобильської   катастрофи    видаються 

 посвідчення,  виготовлені  за  зразками,  затвердженими  Кабінетом 

 Міністрів України.

     Дітям, які не досягли повноліття,  посвідчення  видаються  на 

 загальних підставах та вручаються батькам.

     2.  При  зміні  категорії,  а  також у випадках, передбачених 

 статтею 17 цього Закону, посвідчення підлягає заміні.  (  Пункт  2 

 статті 65 в редакції Закону N 230/96-ВР від 06.06.96 )

     3.  Посвідчення  "Учасник  ліквідації  наслідків  аварії   на 

 Чорнобильській АЕС" та "Потерпілий від Чорнобильської  катастрофи" 

 є документами, що підтверджують статус громадян,  які  постраждали 

 внаслідок Чорнобильської катастрофи, та надають право користування 

 пільгами, встановленими цим Законом.

     4.  Видача  посвідчень  провадиться  спеціально уповноваженим 

 центральним  органом  виконавчої влади, Радою міністрів Автономної 

 Республіки  Крим, державними адміністраціями областей, Київською і 

 Севастопольською  міськими  державними адміністраціями за поданням 

 районних  державних  адміністрацій. { Абзац перший пункту 4 статті 

 65  із змінами, внесеними згідно із Законом N 231-V ( 231-16 ) від 

 05.10.2006 }

     Порядок видачі посвідчень встановлюється Кабінетом  Міністрів 

 України.

{ Стаття 65 в редакції Закону N 2532-12 від 01.07.92 } 

 

 

     Стаття 66. Поширення дії цього  Закону  на громадян 

                 інших  держав, які постраждали внаслідок 

                 Чорнобильської катастрофи 

 

 

     Громадяни  інших   держав,    які    постраждали    внаслідок 

 Чорнобильської  катастрофи,  користуються  всіма   пільгами,    що 

 передбачені  цим  Законом,  у  разі  переїзду  на  постійне  місце 

 проживання в Україну. 

 

 

     Стаття 67.  Порядок  підвищення  розміру  доплат,  пенсій  і 

                  компенсацій, передбачених цим Законом 

 

 

     Конкретні розміри   всіх   доплат,   пенсій   і   компенсацій 

 підвищуються  Кабінетом  Міністрів  України  відповідно  до  зміни 

 індексу вартості життя і зростання мінімальної заробітної плати.

     Крім   індексації  пенсії,  яка  здійснюється  відповідно  до 

 законодавства  про індексацію грошових доходів населення,  у разі, 

 якщо величина середньої  заробітної  плати  в  Україні  за  даними 

 спеціально  уповноваженого  центрального органу виконавчої влади в 

 галузі статистики за минулий рік зросла,  то з 1 березня поточного 

 року розмір пенсії підвищується в порядку,  встановленому частиною 

 другою статті 42 Закону України "Про загальнообов'язкове  державне 

 пенсійне  страхування" ( 1058-15 ). { Статтю 67 доповнено частиною 

 другою згідно із Законом N 231-V ( 231-16 ) від 05.10.2006 }

     Максимальний  розмір  пенсій, призначених відповідно до цього 

 Закону  (з  урахуванням  надбавок,  підвищень,  додаткових пенсій, 

 цільової грошової  допомоги,  пенсії  за  особливі  заслуги  перед 

 Україною  та інших доплат до пенсій,  встановлених законодавством) 

 не може перевищувати дванадцять  мінімальних  розмірів  пенсії  за 

 віком, встановленої абзацом першим частини першої статті 28 Закону 

 України "Про загальнообов'язкове  державне  пенсійне  страхування" 

 (  1058-15  ).  {  Статтю  67 доповнено частиною третьою згідно із 

 Законом  N  231-V  (  231-16  )  від 05.10.2006; в редакції Закону 

 N   107-VI   (   107-17   )   від   28.12.2007   -  зміну  визнано 

 неконституційною    згідно   з   Рішенням   Конституційного   Суду 

 N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 }

{ Стаття 67 в редакції Закону N 230/96 від 06.06.96 } 

 

 

     Стаття 68.  Підстави  для  припинення виплати компенсацій та 

                  надання пільг за проживання  на  території  зони 

                  безумовного (обов'язкового) відселення 

 

 

     Виплата компенсацій і надання пільг, передбачених статтями 37 

 і 46 цього Закону,  громадянам,  які проживають на території  зони 

 безумовного  (обов'язкового)  відселення,  припиняється  у разі їх 

 відмови від переселення в збудоване для цієї мети  житло  (житлові 

 умови   повинні   відповідати   вимогам,   передбаченим   житловим 

 законодавством).  На зазначених громадян у  період  їх  подальшого 

 проживання  на  радіоактивно  забрудненій території не поширюється 

 також пільга щодо зменшення пенсійного віку,  передбачена  статтею 

 55 цього Закону.

{ Стаття 68 в редакції Законів N 2532-12 від 01.07.92, N 230/96-ВР

 від 06.06.96 } 

  

 

 

     {  Статтю  69  виключено  на  підставі Закону N 230/96-ВР від 

 06.06.96 } 

  

 

 

     Стаття 70.  Захист прав громадян, які постраждали 

                  внаслідок Чорнобильської катастрофи 

 

 

     Громадяни, які     постраждали    внаслідок    Чорнобильської 

 катастрофи,  мають право захищати у відповідних державних, судових 

 органах свої законні інтереси та інтереси своїх дітей.

{ Закон доповнено статтею 70 згідно із  Законом  N  230/96-ВР  від 

 06.06.96 } 

 

 

     Стаття 71. Особливості внесення змін до цього Закону 

 

 

     Дія положень  цього  Закону  не  може  призупинятися   іншими 

 законами, крім законів про внесення змін до цього Закону.

{  Закон доповнено статтею 71 згідно із Законом N 231-V ( 231-16 ) 

 від 05.10.2006 } 

  

 

 

 Голова Верховної Ради Української РСР                  Л.КРАВЧУК 

 

 

 м. Київ, 28 лютого 1991 року 

           N 796-XII 

 

Отримано з офіційного джерела