Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 

Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2

Науковий проект на тему:
«До чистих джерел»


Виконала: учениця 11 класу
Альохіна Єлизавета
Вчитель: Дзюба Л.О.


2016 р.

І. Актуальність дослідження

Мета:

 1. Визначити стан води в Україні.
 2. Визначити стан води в Коростені (р. Уж).
 3. Визначити способи очищення води.
 4. Переконатися у важливості чистої води.

Завдання:

 1. Розробка методів очищення води та поліпшення її стану.
 2. Визначити важливість чистої води.

Предмет дослідження: стан води в річках України і Житомирської області.

Об’єкт дослідження: забруднена вода з річок.

ІІ. Наукова новизна

«Ми пізнаємо цінність води лише коли колодязь пересихає» — такі слова сказав відомий американський політичний діяч Бенджамін Франклін. З ним важко не погодитись, адже проблема стану води в річках і колодязях існує і нині.

У всі часи вода вважалась за найвищу цінність, а у зв’язку з постійно зростаючими потребами промисловості, сільського та комунального господарств, з усією гостротою постає проблема збереження чистоти природних водойм та хорошого стану колодязів, колонок та водопровідних систем.

Тому в цій науковій роботі я хочу розглянути стан води в річках України, а саме в нашому місті Коростень та Житомирській області, запропонувати методи та заходи щодо ефективного очищення водойм, адже також вони мають велике значення для відпочинку, туризму та спорту.

Каменные валуны в Коростене

ІІІ. Теоретичні і практичні відомості

Для складання теоретичних і практичних відомостей я виконала наступні завдання:

 1. Дослідила основні джерела забруднення води, які буде описано нижче.
 2. Дослідила забрудненість вод України.
 3. Дослідила стан річкової води в місті Коростень.
 4. Розробила основні методи та заходи щодо очищення водойм.
 5. Дослідила важливість чистої води.

Основні джерела забрудненості води

Існує безліч джерел забруднення води, але основними з них є:

 • стічні води промислових підприємств;
 • побутові стоки комунального господарства;
 • стічні води сільського господарства;
 • води шахт, нафтопромислів, рудників;
 • відходи виробництв при видобутку різних корисних копалин;
 • скиди водного і залізничного транспорту.

Основна причина забруднення річок — скидання у водойми неочищених або недостатньо очищених стічних вод промисловими підприємствами, а також підприємствами комунального та сільського господарства. Надходячи у водойми, недостатньо очищені або неочищені стічні води забруднюють їх завислими частками, значними кількостями токсичних і канцерогенних хімічних речовин, органічними речовинами, патогенними й умовно патогенними бактеріями, вірусами, цистами найпростіших, яйцями гельмінтів.

Вимиваються з зрошуваних земель мінеральні солі забруднюють водойми, найчастіше безконтрольно застосовуються отрутохімікати, фосфорні та азотні добрива. Надлишки хімікатів отруюють тваринний і рослинний світ водойм. До того ж хімічні речовини здатні накопичуватися в продукції, представляючи тим самим чималу загрозу здоров'ю людини.

Існує ще досить значний джерело забруднення води, який практично не піддається контролю. Це зливові і снігові стоки з території лісу, сільськогосподарських угідь.

Стан питної води в Україні

Для питного водопостачання в Україні використовуються поверхневі та підземні прісні води. Централізоване водопостачання на 80 % забезпечується за рахунок поверхневих вод, які мають антропотехногенне забруднення.

Вода річки Дніпро є основним джерелом питного водопостачання країни. Зростаюче забруднення води поверхневих водойм, підсилене неефективною роботою водопровідних очисних споруд, створює серйозну проблему отримання якісної питної води.

Як свідчать дані моніторингу, якість поверхневих вод постійно погіршується внаслідок безпосереднього скидання у в одойми господарсько-побутових або промислових стічних вод, близько 40 % яких не очищується або не відповідає санітарним вимогам.

При цьому близько половини обсягів підземної води, що подається тільки комунальними водопроводами, не відповідає чинному стандарту на питну воду. У більшості випадків це зумовлено надлишковим вмістом мінеральних речовин При цьому частка водопроводів, які не відповідають санітарно-гігієнічним вимогам, постійно зростає. . Існуючі в країні методи очистки водопровідної та стічних вод не розраховані на звільнення від вірусів. Питна вода стає активним чинником шкідливого впливу на здоров’я, причиною виникнення багатьох небезпечних масових інфекційних захворювань, зокрема вірусного гепатиту А.

Забрудненість вод в Україні

Водні об`єкти України забруднені переважно нафтопродуктами, фенолами, органічними речовинами, сполуками азоту та важкими металами. За даними Держкомводгоспу, найбільш забруднені річки басейнів Західного Бугу, Приазов'я, Сіверського Дінця. Середньорічний
Фахівці переконані, що підземні води в Україні забруднені майже на всій території країни. У багатьох місцях спостерігається надмір пестицидів, нітратів, хлоридів, подекуди ще й фенолу, а в Криму до всього цього додаються ще й миш'як і марганець. Особливо високі концентрації шкідливих речовин у підземних водах спостерігаються у Донецькому басейні.
Аналіз ситуації показав, що малі річки України забруднені більше, ніж великі. Це пояснюється не тільки їхньою малою водністю, але й недостатньою охороною. Найбільш забруднені Південнй Буг, річки Донецької і Луганської областей, Чорноморського узбережжя півдня України.

Стан річкової води в місті Коростень (р. Уж)

У Житомирській області 85,5% водопроводів не має повного комлексу очисних споруд, а на 41,9% відсутні знезаражувальні установки. І лише 12% водопроводів відповідають санітарним вимогам.

Відсутність спеціалізованих служб по догляду за річкою, погіршення технічного діючих очисних споруд і відсутність коштів на їх ремонт та реконструкцію впливає на погіршення якості поверхневих вод, тому якість води в річці Уж у 2,2 рази менше нормативного. За рівнем забрудненості поверхневих вод вона відноситься до 2-го класу – «слабо забруднена». Підвищений вміст органічних сполук біохімічного та хімічного споживання кисню являється наслідком впливу забруднюючих речовин, які потрапляють у річку зі стічними водами підприємств та впливу органічних сполук природного походження , що надходять у поверхневі води з торфищ і боліт.

З кожним роком коростенці все частіше почали помічати, що води в річці стає ще менше, вона забруднюється і замулюється, що призводить до жахливих екологічних наслідків.

Річка Уж в Коростені в 2016 р

Методи та заходи очищення води:

  1. Механічна очистка: відстоювання та фільтрування води;
  2. Хімічна очистка: звязування та осадження домішок (коагуляція) сульфатом алюмінію або іншими коагулянтами, нейтралізація, електролітична очистка.
  3. Фізико-хімічна очистка: сорбція, екстракція, електроліз, кристалізація, випаровування, випаровування та знесолення.
  4. Обробка ультрафіолетовими лампами для знищення мікроорганізмів;
  5. Хлорування для запобігання подальшого мікробіологічного зараження води, яка по трубах проходить від станцій водоочищення до квартир.

Способи очищення стічних вод

Важливість чистої води

Вода – це наше життя, наше здоров’я, краса навколишнього середовища.

Вода – це наше життя

Вода – це найважливіше речовина для організму людини, оскільки без води людина здатна прожити лише декілька днів. При відсутності води рослини в’януть і засихають. Тварини, позбавлені води, швидко гинуть. 

Наш організм складається на шістдесят п’ять відсотків з води. Вона є основою всього,що ми п’ємо. Недбале ставлення до води може призвести до незгладимим наслідків. Водні ресурси є національним багатством країни, однією з природних основ її економічного розвитку. Вони забезпечують усі сфери життя і господарської діяльності людини.  Енергія падаючої води широко використовується на гідроелектростанціях для одержання дешевої електричної енергії. Її використовують у будівельній, текстильній, шкіряній, металургійній і багатьох інших галузях промисловості. Особливо широко застосовують воду у хімічній промисловості для процесів розчинення, фільтрування, промивання і як сировину для одержання різних хімічних продуктів: їдких лугів, кислот, водню тощо.

ІV. Результати досліджень

Стан води в Україні незадовільний, адже чистота води не відповідє нормам. Багато річок забруднені різними відходами з підприємств, особливо це виявляється на Сході і в Криму. Більшість водопровідних станцій не мають повного комплексу очисних споруд через брак коштів. Якість водопровідної води в Коростені у 2,2 разі гірше нормативного.

Щоб запобігти забрудненню води і поліпшити її стан, потрібно:

 1. Удосконалити очистку стічних вод;
 2. Зменшити насиченість стічних вод від шкідливих домішок і речовин;
 3. Уникнення скидання у водойми забруднених вод різного походження.
 4. Впровадити на промислових підприємствах замкнутих систем водопостачання.
 5. Переведення галузей промисловості, де це можливо, на сухе виробництво.

V. Висновки

В цій науковій роботі я визначила стан води в Україні та власне Коростені. Провівши потрібні дослідження і використовуючи додаткову літературу, сформулювала основні способи та заходи очищення води. Встановила важливість чистої води та сформулювала результати досліджень.

Використана література:

 1. Тугая А. М. Водопостачання.-К.: Знання, 2009.-735с
 2. Екологічна мапа: Екологічна ситуація та стан питних вод України : Карта: Масштаб 1 : 2 500 000 . - К. : УДHДІ "УкрВОДГЕО", 2006. -6 с.
 3. Костриця М. Ю. Географія Житомирської області. – Ж. «Житомирський вісник», 1993. – С. 198
 4. Водний кодекс України (зі змінами та доповненнями) – 2001 р. – С. 88, 90.
 5. Корсак К.В., Плахотик О.В. «Основи екології» - 2-ге вид. – К МАУП, 2000