Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 

Міністерство освіти і науки України

Управління освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації

 

Екологічний проект на тему:

Вплив електромагнітних хвиль на кімнатні рослини 

 

 

Роботу виконала:

учениця 11 класу ЗОШ № 2

Альохіна Єлизавета Олександрівна


Науковий керівник:

вчитель біологої та екології ЗОШ № 2

Дзюба Людмила Олександрівна

 

 

м. Коростень

2016 р.

 

ВСТУП

Людство – без облагородження його тваринами і рослинами – загине,
збідніє, впаде в злобу відчаю, як самотній на самоті.

Андрій Платонов

Все наше життя нас оточують непомітні людському зору електромагнітні випромінювання (ЕМВ), які виникають при русі вільних електронів в провіднику

Електромагнітне забруднення з’явилося завдяки відкриттям людством електричної енергії, без якої нині ми не зможемо нормально існувати і працювати. Прикладом цього може бути простий буденний ранок кожного з нас. Ми прокидаємось, вимикаємо будильник на телефоні, йдемо на кухню і вмикаємо електрочайник, підігріваємо сніданок в мікрохвильовій печі, попередньо діставши його з холодильника.

Наше життя неможливе без використання електроенергії. Проте потрібно не забувати про негативний вплив ЕМВ, адже від значного і постійного впливу страждає здоров’я, вражається ендокринна і нервова система, серцева і опорна-рухова. Страждають не тільки люди і тварини, а й наші «зелені друзі» – кімнатні рослини.

Багато людей заперечують користь кімнатних рослин, але вже давно було доведено, що рослини, перебуваючи в житловому приміщенні, покращують якість повітря, оздоровлюють мікроклімат, виділяють велику кількість фітонцидів, покращують наше самопочуття, зволожують повітря, виділяючи вологу з поверхні листя завдяки гутації. Наприклад, всім відомий Хлорофітум поглинає шкідливі токсини і бактерії, а Фіалки, на яких і буде описано головне дослідження наукової роботи, покращують загальний емоційний стан.

Та й просто мати вдома свій маленький садочок в гарних горщиках – робить нас оптимістичнішими та спокійнішими, адже вони надають домівці по-справжньому домашнього затишку. Тому потрібно слідкувати і обмежувати вплив електромагнітних хвиль на довкілля, адже дбаючи про екологію довкілля, людина, в першу чергу, дбає про себе. 

АКТУАЛЬНІСТЬ ДОСЛІДЖЕННЯ

Актуальність дослідження: у зв’язку зі швидким технологічним розвитком та інтенсивним використанням електроенергії людям потрібно приділяти більше уваги стану довкілля, адже виник новий значущий фактор забруднення навколишнього середовища – електромагнітний. Тому потрібно прикладати всі зусилля, щоб запобігти розвитку екологічних проблем, та створити нові засоби усунення вже існуючих проблем.

Об’єкт дослідження: вплив електромагнітного випромінювання на кімнатні рослини та рослини в цілому.
Предмет дослідження: вияв впливу електромагнітного випромінювання на Фіалку кімнатну та кактус Mammillaria bocasana.

Мета роботи:

 • З’ясувати можливості електромагнітного випромінювання впливати на кімнатні рослин;
 • Продемонструвати на прикладі Фіалки кімнатної та кактусу – Mammillaria bocasana вплив електромагнітного випромінювання;
 • Довести, що електромагнітне випромінювання шкідливо впливає на ріст та розвиток кімнатних рослин, а саме Фіалки кімнатної та кактусу Mammillaria bocasana.

Завдання проекту:

 • Розглянути поняття електромагнітного випромінювання.
 • Дослідити вплив електромагнітних хвиль на кімнатні рослини.
 • Проаналізувати вплив електромагнітного випромінювання на вибагливу Фіалку кімнатну.
 • Перевірити чи впливає електромагнітне випромінювання на невибагливий кактус – Mammillaria bocasana .
 • Рекомендувати засоби зменшення впливу електромагнітних хвиль на живі організми.

НАУКОВА НОВИЗНА

В цьому проекті я хочу виявити і довести негативний вплив електромагнітного випромінювання на прикладі кімнатних рослин, тим самим зробити свій маленький внесок в покращення екологічного стану довкілля України.

Адже нині країни намагаються перейти на більш високий і економічний рівень організації промисловості і господарства таким чином, щоб не завдавати екологічних проблем довкіллю і зменшити вплив негативних чинників на їх створення. Ще у 1995 році Всесвітня Організація Охорони Здоров’я офіційно ввела термін «глобальне електромагнітне забруднення навколишнього середовища» і включила цю проблему до переліку пріоритетних для людства. Організація реалізує Міжнародний електромагнітний проект, що підкреслює важливість цієї теми сьогодні і надає особливого значення розв’язанню її. 

Розвинуті країни намагаються реалізувати ці програми і забезпечити безпеку екосистем в умовах нового глобального чинника забруднення середовища. Одним із з найбільш екологічних засобів виробництва електроенергії є використання сонця, так як він завдає незначної шкоди природному середовищу і є значно економнішим для розвитку країни. За останні півроку Велика Британія виробила більше енергії завдяки сонячним панелям, які завдають менше негативного впливу електромагнітного випромінювання, ніж електростанції, що працюють на вугілля. А в Америці компанія «SolarReserve» планує забезпечити близько мільйона будинків електроенергією, виробленою завдяки сонячним панелям. Також вже створені такі види сонячних панелей, що пропускають сонячне світло і можуть широко використовуватись як оранжереї, адже вони зберігають тепло і сонце, ти самим завдаючи великий агроекономічний ефект.

ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ

Що ж являє собою електромагнітне випромінювання? Яким чином воно утворюється та поширюється у природі? Як захистити себе та довкілля від шкідливого електромагнітного випромінення? Відповіді на ці питання я навела нижче.

Електромагнітне випромінювання, або як ще називають електромагнітні хвилі, є процесом поширення змінної електромагнітної взаємодії у просторі, що існує у вигляді зв’язаних між собою електричного та магнітного полів. ЕМВ здатне переносити енергію на значні відстані. Прикладом є радіохвилі, світло, рентгенівські та гамма- промені.

Існує безліч різноманітних електромагнітних випромінювань, тому на основі залежності їх властивостей від довжини хвилі було складено шкалу (дод. 1), яку вчені розділили на умовні діапазони:

 • низькочастотні хвилі (електротехнічні прилади та змінні струми низької частоти),
 • радіохвилі (атмосферні явища та змінні струми в провідниках і коливальних контурах) широко використовуються в радіо, телебаченні, мобільних телефонах. Швидкість поширення становить 300000 км/с.
 • інфрачервоне випромінювання і видиме світло ( випромінювання молекул і атомів при теплових і електричних взаємодіях) використовуються в приладах нічного бачення, а також для встановлення атомної структури твердих тіл, газів та рідин).
 • ультрафіолетове (випромінювання атомів під дією прискорених електронів), призводить до руйнівної дії біологічних об’єктів, але земна поверхня захищена озоновим шаром, що захищає від негативного впливу. Людині ультрафіолетове випромінювання у незначних кількостях потрібне для продукування вітаміну D.
 • рентгенівське випромінення ( атомні процеси під дією прискорених заряджених частинок) широко використовується у медицині.
  гамма-випромінювання ( ядерні і космічні процеси, радіоактивний розпад).

Схематично електромагнітну хвилю можна зобразити у вигляді двох синусоїдів, розміщених у взаємно перпендикулярних площинах, адже в ній відбувається взаємозумовлені одночасні зміни електричного і магнітного полів.

Завдяки експериментам відомого німецького вченого Генріха Герца у 1888 році було отримано штучні електромагнітні хвилі. Це було справжнім науковим дивом, адже до цього було відомі лише природні джерела ЕМВ – геомагнітне поле Землі, радіохвилі, що випромінюються з космосу. Наразі широко поширені антропогенні джерела ЕМВ, такі як:

 • промислові процеси;
 • системи передач та розподілення електроенергії (ЛЕП і електростанції);
 • електромагніти;
 • поля електростатистичних зарядів у промисловості та побуті.

З моменту винайдення штучного ЕМВ загальний електромагнітний фон на Землі почав значно зростати і зберігає тенденцію зростання. Негативним є те, що всі біологічні системи знаходяться в безпосередній близькості від нього, і сьогодні наше довкілля вкрай насичено шкідливим випромінюванням. В даний час світовою громадськістю визнано, що електромагнітне поле (ЕМП) штучного походження є важливим значимим екологічним фактором з високою біологічною активністю. Живі організми в процесі еволюції пристосувалися до певного рівня ЕМП, однак, різке значне підвищення викликає напругу адаптаційно-компенсаторних можливостей організму, довготривале дію цього чинника може призвести до їх виснаження, що спричинить незворотні наслідки на системному рівні. 

Як же захистити себе та навколишнє середовище? Перш за все, потрібно розміщувати джерела ЕМП таким чином, щоб опромінення людей було мінімальним, тобто якомога віддалювати робочі місця якомога далі від джерел ЕМП. Намагатися знаходитись в зоні дії ЕМП мінімальну кількість часу. Екранування джерел випромінювання, робочих місць, дистанційне керування установками джерел ЕМП знизять шкідливий вплив та довкілля. Також, щоб захистити себе потрібно використовувати спеціальний одяг та захисні окуляри.

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ

Для написання наукового проекту я виконала три практичних завдання:

 1. Дослідила вплив електромагнітного випромінювання на кімнатні рослини (Фіалку кімнатну і кактус Mammillaria bocasana).
 2. Провела опитування старшокласників на тему: «Чи знаєте Ви про негативний вплив електромагнітного випромінювання?».
 3. Складання брошури-нагадування про шкідливий вплив ЕМВ та як від нього вберегтись.
 4. Сформулювала список основних засобів зменшення впливу електромагнітного випромінювання на довкілля.

І завдання

Для підтвердження шкідливого впливу електромагнітного випромінювання на кімнатні рослини я провела два дослідження з Фіалкою кімнатною і Mammillaria bocasana, що є доволі поширеними в домівках суспільства. Перше дослідження було з Фіалкою Кімнатною, яка є доволі вибагливою рослиною і потребує додаткового догляду:

 • їх потрібно вчасно поливати більш-менш теплою водою приблизно 1-2 рази на тиждень, але так, щоб ґрунт був вологим, а не мокрим;
 • не можна розташовувати квітки під попадання прямих сонячних променів;
 • щоб не було плямок на листках, потрібно оберігати квітки від переохолодження;
 • горщик потрібно підібрати так, щоб він не був занадто великим;
 • час від часу потрібно прибирати засохлі квіти і старі листки.

Фіалки

Виконуючи всі ці умови мені вдалося за два місяці виростити у своєму домашньому міні-садку із паростка Фіалки кімнатної гарну дорослу квітку з біло-рожевими пелюстками.

Фіалки

Фіалки біля комп’ютера

Щоб виконати перше дослідження цього проекту, мені потрібно було поставити Фіалку на три тижні біля екрану комп’ютера, виконуючи той самий догляд, що і до початку дослідження.

Вже після першого тижня досліду пелюстки фіалок почали зменшуватись у розмірах, а листки темнішали. З другого тижня квітки почали засихати. І на закінчення експерименту пелюстки квіток повністю зів’яли, а листки стали набагато темніше.

Це можна пояснити тим, що морфологічні і функціональні порушення рослин відбуваються практично відразу після опромінення великою кількістю електромагнітних хвиль. Адже зміна йонного стану, що виникає при цьому може ініціювати необоротні процеси загибелі в клітині не тільки рослин, а й людей.

Фіалки

Кактус біля комп’ютера

Друге дослідження було пов’язане з невибагливим кактусом - Mammillaria bocasana. Догляд за кактусом нетяжкий і не потребує багато часу:

 • поливати кактус восени потрібно раз на один-два тижні;
 • не переливати;
 • кактус є світлолюбною рослиною, тому потрібно поставити на найсвітліше підвіконня в житловому приміщенні.

Ідентичні умови: три тижні біля комп’ютера з тим самим попереднім доглядом. Проте через три тижні кактус не зів’яв, як це сталося з вибагливою Фіалкою кімнатною, а лише трішки зменшився в об’ємі.

Кактус

II завдання

Друге завдання – проведення опитування серед учнів 9-11 класів на тему: «Чи знаєте ви про негативний вплив електромагнітного випромінювання?». Опитування проводилось на спеціальних бланках, які містили запитання і варіанти відповідей.

Бланки опитування про негативний вплив електромагнітного випромінювання

Варіанти відповідей:

 • Так, знаю;
 • Ні, але щось чув(ла) про це;
 • Ні, взагалі не чув(ла) про таке.

Було опитано 50 учнів, серед яких 25 знали про вплив ЕМВ, 15 осіб десь чули або читали, а 10 взагалі ніколи про це не чули.

Результат опитування про негативний вплив електромагнітного випромінювання

ІІІ завдання

Третім завданням було складання брошури-нагадування, яку вкладено у додаток.

ІV завдання

І останнє завдання цього проекту - скласти список ефективних засобів, які зможуть зменшити вплив електромагнітного випромінювання на кімнатні рослини та власний організм:

 • скоротіть кількість електроприладів у власному будинку;
 • не включайте електроприлади одночасно;
 • регулярно провітрюйте кімнати;
 • не тримайте вибагливі рослини біля джерел електромагнітного випромінювання;
 • не тримайте довго включеними телевізор і комп’ютер;
 • при облаштуванні кімнати пам’ятайте про те, що комп’ютер і телевізор не слід розташовувати в спальні, а розетки повинні знаходитись в «робочій» зоні кімнати, тобто не поруч з ліжком, диванами та кріслами;
 • не тримайте вставленими в розетки шнури харчування, адже так ви зайвий раз опромінюєте себе і довкілля електромагнітними полями від проводів;
 • будьте особливо обережними з мобільними телефонами: не носіть їх постійно на тілі, відмовтесь від нескінченних переговорів, і ні в якому разі не тримайте мобільний телефон біля себе, коли спите;
 • вибирайте житло, яке знаходиться на великій відстані від електричних станцій та великих ліній електропередач;
 • вивчіть або роздрукуйте догляд за вашими кімнатними рослинами, адже все здоров’я ваших зелених улюбленців залежить від ваших знань.

ВИСНОВКИ

У науковій роботи ми розглянули поняття електромагнітного випромінювання, дослідили і проаналізували його вплив на кімнатні рослини на прикладі Фіалки кімнатною і кактусу Mammillaria bocasana.

Тому, потрібно пам’ятати, що не всі зелені улюбленці здатні витримати шкідливі електромагнітні хвилі, що найчастіше призводить до сповільнення росту або навіть загибелі рослин. Тобто, можемо зробити висновок, що поряд з джерелами електромагнітного випромінювання слід розміщувати лише невибагливі та витривалі рослини. А такими є:

 • Кактуси поглинає електромагнітні промені та переробляє їх у енергію, яка є корисною для людини.
 • Папороть також поглинає шкідливе ЕМВ, яке їй приносить тільки користь, рослина стає пишніше і красивіше.
 • Червона Герань не тільки збирає електромагнітне випромінювання, а й очищає повітря.
 • Плющ і ліани – так само вбирають ЕМВ і покращують самопочуття людини, заряджає позитивною енергетикою.

Також потрібно дотримуватись основних правил, що допоможуть зберегти себе та довкілля від шкідливого впливу електромагнітного випромінювання.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1. Глосарій термінів з хімії // Й.Опейда, О.Швайка. Ін-т фізико-органічної хімії та вуглехімії ім. Л.М.Литвиненка НАН України, Донецький національний університет — Донецьк: «Вебер», 2008. — 758 с. 
 2. Коршак Є.В. Фізика: 11 кл. : підруч. для загальоосвіт. навч. закл. : рівень стандарту / Є.В. Коршак, О. І. Ляшенко, В.Ф. Савченко. – К. : Генеза, 2011. – 256с.
 3. Самойлова К. А. Дія ультрафіолетової радіації на клітину, Л., 1967
 4. Гамуля Ю. Г. Рослини України / за ред. О. М. Утєвської. — X.: Фактор, 2011. — 208 с.
 5. В. І. Чопик, Л. Г. Дудченко, А. Н. Краснова. Дикорослі корисні рослини України. Довідник. - Київ: Наукова думка, 1983. - 400 с
 6. Царик Л.П. Екологія: підруч. для 11 кл. загальоосвіт. навч. закл. Рівень стандарту, академічний рівень / Л.П. Царик, І.М. Вітенко. – К. : Генеза, 2011 – 96 с.